ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ


Ο Ιωάννης Ι. Χίου:

 
Είναι μέλος του ΔΣΑ.

Είναι κάτοχος δύο (2) πτυχίων νομικής και ενός (1) μεταπτυχιακού, ήτοι:

► Πτυχίο νομικής με μνεία εξειδίκευσης στο ιδιωτικό δίκαιο του Πανεπιστημίου νομικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστημών της Lille 2, Γαλλία.
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Université de Lille 2: DEUG 1 droit, DEUG 2 droit, License en droit, Maîtrise de droit mention droit privé.

Πτυχίο νομικής Αθηνών , του Εθνικού και καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών, Ελλάδα.

► Μεταπτυχιακό στον ευρύτερο τομέα του δικαίου και της δικαιοσύνης στο École doctorale του Πανεπιστημίου νομικών , πολιτικών και κοινωνικών επιστημών Lille 2, Γαλλία.
DEA Droit et Justice, École doctorale des sciences juridiques, politiques,économiques et de gestion, Université de Lille 2.

 

Εξειδικεύεται σε :

Μισθώσεις: Εξώσεις, απλήρωτα μισθώματα, αξιώσεις αποζημίωσης εκ της μισθωτικής σχέσης, σύνταξη εξειδικευμένων μισθωτηρίων, υποθέσεις ενοχλήσεων από γείτονες

► Υποθέσεις οικογενειακού δικαίου (συναινετικό διαζύγιο με το νέο νόμο, διαζύγιο ισχυρού κλονισμού, διαζύγιο διετούς διάστασης, διατροφή συζύγου, διατροφή τέκνου, επιμέλεια τέκνων, επικοινωνία με τέκνα, προσβολή πατρότητας τέκνου, αναγνώριση πατρότητας τέκνου, σύμφωνο συμβίωσηςλύση μνηστείας, γονικές παροχές, ….)

► Υποθέσεις που αφορούν την αναγνώριση και τη ρευστοποίηση χρηματικών απαιτήσεων προερχομένων από οποιαδήποτε αιτία (δικαιοπρακτική, αδικοπρακτική, εκ πιστωτικών τίτλων, από υποχρέωση διατροφής εκ του νόμου ή εκ συμβάσεως, εκ μισθωτικής σχέσεως κτλ.) με μεθοδευμένες κινήσεις –δικαστικώς και εξωδικαστικώς- σε 3 στάδια.

Αξιόγραφα (Επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, κτλ κτλ…)

► Επιμελής έλεγχος και λεπτομερέστατη σύνταξη κάθε είδους νομικού εγγράφου.

(Κάντε κλικ εδώ για  Τομείς εξειδίκευσης)

Επιστροφή στην κορυφή