ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

◊  Προέλεγχος

  • Διενέργεια πλήρους προελέγχου της κάθε υποθέσεως μεμονωμένα, προτού προβούμε στη δικαστική επιδίωξη των απαιτήσεών σας.
  • Αποτελεσματική αντιμετώπιση με διαβαθμισμένο χειρισμό σε 3 στάδια.

 


◊  Μισθώσεις

  • Επίσης αναλαμβάνουμε: υποθέσεις γειτονικού δικαίου, ενοχλήσεις από γείτονες / διατάραξη ησυχίας από γείτονες (από παιδιά, από οικόσιτα ζώα, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς γειτνίασης, κτλ κτλ…), υποθέσεις «δουλείας» (παροχή διόδου, προβλήματα από νερά ή αποχέτευση, υποθέσεις παρεμπόδισης του φωτός ή της θέας από γείτονα, κτλ κτλ…), κ.α. …

 


◊  Οικογενειακό δίκαιο

  • Γονικές παροχές.

 


◊  Χρηματικές απαιτήσεις

 


◊  Αξιόγραφα

 


  Επίσης

Αναλαμβάνουμε με σοβαρότητα την επιμελή, λεπτομερέστατη και ορθή σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών (κλείνουμε όλα τα «παραθυράκια»), παράσταση σε διαθήκες,  ελέγχους συμβάσεων, παράσταση σε αγοραπωλησίες ή δωρεές ή γονικές παροχές ακινήτων, ελέγχους τίτλων, αιτήσεις εγγραφής προσημείωσης υποθήκης και υποθήκης και αιτήσεις άρσης αυτών, καθώς και ό,τι αμέσως ή εμμέσως άπτεται των τομέων εξειδίκευσης του Γραφείου.

Επιστροφή στην κορυφή