Τα δικαιώματά σας

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΝΗΣΤΕΙΑΣ (ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΑ) :

 

Αποζημίωση ΚΑΙ επιστροφή δώρων

 

Αυτό που είναι ευρέως γνωστό είναι ότι η (άτυπη) σύμβαση της μνηστείας δεν γεννά αξίωση τελέσεως του γάμου. Ναι μεν η μνηστεία είναι αμοιβαία υπόσχεση για γάμο, πλην όμως δεν μπορεί δικαστικώς να εξαναγκαστεί κανείς των μνηστών στην τέλεση του γάμου.

′Ομως αυτό που δεν είναι τόσο ευρέως γνωστό είναι ότι ο νόμος αναγνωρίζει:

Α) ΚΑΙ αξίωση αποζημίωσης όταν η λύση της μνηστείας από τον έναν εκ των μνηστευμένων είναι αδικαιολόγητη, για δαπάνες που έχουν γίνει με την προσδοκία του γάμου.

′Ετσι π.χ. είναι και η περίπτωση του μνηστευμένου που δημιουργούσε εξακολουθητικώς φρούδες ελπίδες στον/στην άλλο/άλλη ότι όντως θα παντρευτούν, αντί να τον/την ενημερώσει με ειλικρίνεια ότι «τελικά δεν νομίζω να υπάρξει μέλλον μεταξύ μας».
′Η π.χ. η περίπτωση που ο ένας μνηστός φερόταν στον άλλον τόσο σκληρά και απαξιωτικά, που με τη συμπεριφορά του αυτή τον/την ανάγκασε να λύσει ο ίδιος την μνηστεία. Εδώ ο «φταίχτης» είναι προφανώς αυτός που φέρθηκε με βάναυσο συναισθηματικά τρόπο, οπότε γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης για τον άλλον που αναγκάστηκε να διαλύσει τον αρραβώνα επειδή η κατάσταση ήταν για αυτόν αφόρητη.

Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως η αξίωση αποζημίωσης αφορά αποζημίωση για χρηματικές δαπάνες και επενδύσεις που είχαν γίνει με την προσδοκία του γάμου.

Β) ΚΑΙ αξίωση επιστροφής των δώρων που έχουν γίνει μεταξύ των πρώην μνηστευμένων! Και μάλιστα, σε αυτήν την περίπτωση, δεν έχει καμία απολύτως σημασία για το αν η λύση της μνηστείας ήταν ή όχι δικαιολογημένη! Ακόμη και ο «φταίχτης» πρώην μνηστευμένος έχει αυτήν την αξίωση εναντίον του άλλου!

 

Επίσης: Αυτές οι δύο αξιώσεις (Α και Β, που θα αναλυθούν και περαιτέρω στη συνέχεια του κειμένου) γεννιούνται υπέρ και των γονέων και συγγενών (ή και φίλων) που προέβησαν σε δαπάνες ή έκαναν δώρα στο ζεύγος (στο μέλλοντα γαμπρό ή στη μέλλουσα νύφη): έχουν δικαίωμα εκ του νόμου να απαιτήσουν τα δώρα τους πίσω και να αποζημιωθούν για τις δαπάνες που έκαναν επειδή ενόμιζαν ότι θα τελεσθεί μελλοντικά ο γάμος!!

Η ορθή νομική βάση που θα πρέπει κάθε φορά να στηριχθεί ο Δικηγόρος σας είναι διαφορετική και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, καθώς το θέμα είναι αρκετά λεπτό σε πολλές περιπτώσεις και θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, τόσο στο χειρισμό της υποθέσεως (θέματα αποδείξεως κτλ..), όσο και στη νομική θεμελίωση των ισχυρισμών του στα δικόγραφά του. Υπάρχουν περιπτώσεις που ναι μεν μπορεί να φαίνονται απλές εκ πρώτης όψεως, πλην όμως εν τοις πράγμασι μπορεί να έχουν «κρυφές ιδιαιτερότητες» που θα πρέπει άμεσα να διαγνωστούν από τον Δικηγόρο σας.

 

 
 

Έτσι, αν ακολουθηθεί σωστός χειρισμός θα γίνουν δεκτά από το Δικαστήριο τα ακόλουθα ( Α και Β ) παραδείγματα και περιπτώσεις:

 

 

Α) ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Αυτός/αυτή που διέλυσε αδικαιολόγητα τη μνηστεία υποχρεούται να αποζημιώσει τον άλλο μνηστό, ή τους γονείς του, για κάθε (οικονομική) ζημία που προκλήθηκε εξαιτίας δαπανών ή μέτρων σχετικών με τον αναμενόμενο γάμο.

Παραδείγματα:

  • Μίσθωση διαμερίσματος όπου αναμένεται να κατοικήσει το ζεύγος , ή αντιθέτως οικονομική ζημία που υπέστη ο πατέρας της μέλλουσας νύφης επειδή δεν ανανέωσε τη σύμβαση μίσθωσης ακινήτου του που μέχρι τώρα ήταν μισθωμένο σε τρίτον επειδή σε αυτό το ακίνητο επρόκειτο να διαμείνει το ζεύγος.
  • Αγορά οικιακού εξοπλισμού.
  • Ζημία που υπέστη η μνηστή επειδή παραιτήθηκε από την εργασία της εν’ όψει του επικείμενου γάμου.
  • Δαπάνες που έκαναν οι γονείς του μνηστήρος για την αναπαλαίωση οικίας δικιάς τους ιδιοκτησίας (ιδιοκτησίας των γονέων), όπου θα κατοικούσε το ζεύγος. Δεν έχει σημασία που το σπίτι ήταν δικό τους και αυτοί θα απολαύσουν τα οφέλη της αναπαλαίωσης. Σημασία έχει ότι δεν θα είχαν προβεί στις εν λόγω δαπάνες αν δεν υπήρχε η προοπτική του επικείμενου γάμου. Και άλλα πολλά……..
  • Επίσης: Έχει κριθεί δικαστικώς παλαιότερα, ότι γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης ακόμη και για δαπάνες που έγιναν για έξοδα μετακίνησης και υψηλών λογαριασμών τηλεφωνίας, ή για τα έξοδα που έγιναν για τον δημόσιο εορτασμό της μνηστείας, ή για τα έξοδα που δαπανήθηκαν για τη φιλοξενία και σίτιση του μνηστήρα στην οικία της μνηστής! Βεβαίως αυτά τα τελευταία παραδείγματα είναι λίγο ομολογουμένως «τραβηγμένα», πλην όμως αντιστοιχούν σε αληθινές δικαστικές αποφάσεις που in concreto έκριναν με αυτόν τον τρόπο. Εξάλλου κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και άλλη βαρύτητα θα έχει ένας εορτασμός μνηστείας με 6 παρευρισκομένους (οι γονείς και οι μνηστοί) και άλλη βαρύτητα θα έχει στο Δικαστήριο μία δεξίωση σε ένα γνωστό ξενοδοχείο. Επίσης, άλλη βαρύτητα θα έχουν τα έξοδα μετακίνησης των γονέων για να κάνουν επίσκεψη μία-δύο φορές στην οικία του μνηστήρος ή της μνηστής και άλλη βαρύτητα τα έξοδα πολλαπλών μετακινήσεων από τη Θράκη στην Αθήνα π.χ..

Μην ξεχνάμε σε κάθε περίπτωση, ότι αν προχωρήσετε σε αξίωση αποζημίωσης και απόδοσης δωρεών, θα αναζητήσετε το σύνολο της ζημίας που έχετε υποστεί σωρευτικώς, οπότε κάθε ένα χωριστά από τα έξοδα ίσως να μην είναι πολλά, αλλά όλα μαζί ίσως αντιστοιχούν σε ένα σημαντικό χρηματικό ποσόν. Διαβάστε και την επόμενη παράγραφο (Β) για να πάρετε μία γεύση του τι μπορεί επιπλέον να απαιτηθεί από τον/την πρώην μνηστήρα/μνηστή:

 


 

Β) ΑΞΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΩΡΩΝ

 

Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από το νόμο και αξίωση απαίτησης επιστροφής από τον άλλο, όλων των δώρων και χρημάτων που του έδωσε κατά τη διάρκεια της μνηστείας.

Σημαντικότατο είναι ότι αυτή η αξίωση υφίσταται ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από το πώς επήλθε η λύση και ανεξάρτητα από το ποιος έλυσε τον αρραβώνα, καθώς και ανεξάρτητα από το λόγο λύσεώς του (αν ήταν σοβαρός ή ακόμη και «ανύπαρκτος») : Όλα τα χρήματα και δώρα που έχουν δοθεί από τον έναν στον άλλον μνηστό κατά τη διάρκεια της μνηστείας πρέπει να επιστραφούν.

Δεν έχει ΚΑΜΙΑ απολύτως σημασία για το αν «έφταιγε» ο ένας ή ο άλλος για τη διάλυση του αρραβώνα:
Ακόμη και ο μνηστήρ ή η μνηστή που π.χ. «απάτησε» τη μνηστή του ή τον μνηστήρα της και αυτό έγινε λόγος λύσεως της μνηστείας, έχει δικαίωμα εκ του νόμου αναγνωρισμένο να απαιτήσει ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ είχε δωρίσει στον («απατημένο») πρώην μνηστήρα της ή στην («απατημένη») πρώην μνηστή του!!
Επίσης π.χ. ο μνηστός που εντελώς ξαφνικά και απροειδοποίητα άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να λύσει τη μνηστεία χωρίς κανένα σοβαρό λόγο, έχει το ίδιο δικαίωμα να απαιτήσει την επιστροφή όλων των δώρων και χρημάτων που έχει δωρίσει ή δώσει στον άλλον.

Επίσης: ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΞΙΩΣΗ μπορεί να ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ή ακόμα και συγγενείς και φίλοι έναντι των πρώην μνηστευμένων!

Γεννάται λοιπόν αξίωση για:

  • Δαπάνες που έκανε η μνηστή ή οι γονείς της για την αποπεράτωση κατοικίας ιδιοκτησίας του μνηστήρα, όπου και θα κατοικούσε το ζεύγος.
  • Δαχτυλίδι αρραβώνων.
  • Οποιοδήποτε δώρο (αυτοκίνητα, διαμέρισμα, ρούχα, κοσμήματα….) δόθηκε κατά τη διάρκεια ύπαρξης έγκυρης μνηστείας (από τους ίδιους ή από τους γονείς τους ή ακόμη και από συγγενείς και φίλους).
  • Ακόμη και για τις επιστολές που έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους οι μνηστοί μπορεί να διαταχθεί δικαστικώς η επιστροφή στον αποστολέα τους!

Και μάλιστα, σε όλες τις περιπτώσεις, δεν απαιτείται ο δότης των δώρων να επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι οι δωρεές έγιναν λόγω του μελλοντικού γάμου:  Από τη στιγμή που πρόκειται για δωρεά κατά τη διάρκεια μνηστείας θεωρείται δεδομένο ότι η δωρεά συνδέεται με τον επικείμενο γάμο και επομένως με τη ματαίωσή του γεννάται αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμού (Έτσι, κατά τον Άρειο Πάγο «οι γενόμενες μεταξύ των μνηστών δωρεές τεκμαίρεται αμαχήτως ότι έγιναν με την προσδοκία του γάμου».).


Για περισσότερα παραδείγματα και για μία πιο…. σφαιρική αντίληψη της πολυπλοκότητας που μπορεί να ανακύψει από τη διάλυση του αρραβώνα σε ορισμένα επιμέρους ζητήματα κάντε κλικ εδώ –> Πολυπλοκότητα ζητημάτων σε περίπτωση διάλυσης του αρραβώνα

 

 

Επιστροφή στην κορυφή