ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ

 

Η λειτουργία της συναλλαγματικής και τι να προσέξετε.

 

Η συναλλαγματική είναι το αξιόγραφο που πρέπει να συντάσσεται με ορισμένο τύπο  (ειδάλλως ενέχει ο κίνδυνος να μην καταφέρετε να την πληρωθείτε!)  με το οποίο ένα πρόσωπο (εκδότης) διατάσσει ένα άλλο πρόσωπο (πληρωτής) να πληρώσει σε ορισμένο τόπο και χρόνο ορισμένο χρηματικό ποσό στο λήπτη.

Η συναλλαγματική χρησιμοποιείται κυρίως μεταξύ εμπόρων ως μέσο για την παροχή πίστωσης, γι αυτό και πρακτικά τις περισσότερες φορές ο εκδότης είναι συγχρόνως και ο λήπτης-κομιστής αυτής.

Είναι αξιόγραφο ενοχικό , αναιτιώδες , γεννημένο εις διαταγήν (μεταβιβάζεται πάντα με οπισθογράφηση), τυπικό.

Ενδεικτικά, η αξία των απλήρωτων συναλλαγματικών ανήλθε:
-> Για το έτος 2011 στα 233 εκατομμύρια Ευρώ.
-> Για το έτος 2012 στα 193,1 εκατομμύρια Ευρώ.
-> Για το έτος 2013 στα 123,7 εκατομμύρια Ευρώ.
-> Για το έτος 2014 στα 85,6 εκατομμύρια Ευρώ.
-> Για το έτος 2015 στα 67,9 εκατομμύρια Ευρώ.
-> Για το έτος 2016 στα 57,9 εκατομμύρια Ευρώ.
-> Για το έτος 2017 στα 43,8 εκατομμύρια Ευρώ.

==>  Είναι προφανέστατο ότι η πρακτική των συναλλαγματικών έχει ατονήσει ιδιαιτέρως κατά τα τελευταία έτη, λόγω της κρίσης και της έλλειψης ασφάλειας που –στους καιρούς που διανύουμε- διέπει τις εμπορικές συναλλαγές. Προτιμώνται τα μετρητά και η άμεση εξόφληση.

 

Να γνωρίζετε πως ό,τι ισχύει για τη συναλλαγματική ισχύει -σε γενικές γραμμές- και για το ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ εις διαταγήν.

 

 


 

Τι πρέπει πάντα να προσέχετε:

 

1) Την ορθή συμπλήρωσή της. Αν μία συναλλαγματική δεν είναι συμπληρωμένη όπως προβλέπεται από τον νόμο, τότε μπορεί να πάσχει από ακυρότητα (εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται η θεραπεία από τον νόμο) και να μην ισχύει πλέον ως συναλλαγματική, πράγμα που θα αποδυναμώσει τις πιθανότητες να την πληρωθείτε…!

Πρέπει να προσέξετε:

· Την ονομασία «συναλλαγματική».

· Την απλή και καθαρή εντολή πληρωμής ορισμένου ποσού (που να μην εξαρτά δηλαδή την πληρωμή της από την πλήρωση όρων ή αιρέσεων).

· Το όνομα του πληρωτή – δηλαδή αυτού που στην πράξη αποδέχεται αυθημερόν την συναλλαγματική, του αποδέκτη, του οφειλέτη σας δηλαδή. Μαζί με την ιδιόχειρη υπογραφή του και όλα τα στοιχεία του: διεύθυνση κατοικίας του (ήτοι επαγγελματική έδρα) , ΑΦΜ κτλ…

· Το όνομα του λήπτη (ο λήπτης μπορεί να είναι –και συνήθως είναι- ο εκδότης)   …..(«εις διαταγήν»…)

· Υπογραφή του εκδότη, ιδιόχειρη. Μαζί με την σφραγίδα σας (έδρα, ΑΦΜ…).

· Σημείωση της λήξης.

· Σημείωση του τόπου πληρωμής.

· Σημαντικότατο είναι επίσης να αναγράφεται ο χρόνος και ο τόπος έκδοσης. Δεν αρκεί δηλαδή – όπως πολλοί έμποροι κάνουν στην πράξη – να βάζετε τη σφραγίδα σας και να αναγράφετε από πάνω μόνο την ημερομηνία έκδοσης ξεχνώντας να αναγράψετε ΚΑΙ τον τόπο έκδοσης. Η έλλειψη του τόπου ναι μεν θεραπεύεται όπως προβλέπει ο νόμος, αλλά στην πράξη μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όπως π.χ. την απόρριψη της αίτησης διαταγής πληρωμής.

Επιπροσθέτως σε περίπτωση π.χ. που δεν αναφέρεται ούτε τόπος έκδοσης, ούτε τόπος δίπλα από το όνομα του εκδότη , τότε δεν υπάρχει θεραπεία εκ του νόμου, την οποία ο Δικηγόρος σας να μπορεί να επικαλεστεί, και η συναλλαγματική δεν θα ισχύει ως συναλλαγματική!

Γενικά, πρέπει να έχετε υπ’ όψιν σας πάντοτε ότι δεν είναι μόνο θέμα καλού Δικηγόρου, ο οποίος θα γνωρίζει και ως εκ τούτου θα μπορεί να αναλώσει και να χρησιμοποιήσει όλα τα νομικά και δικονομικά «παραθυράκια» για να προστατέψει την απαίτησή σας. Είναι και θέμα Δικαστή, ο οποίος πραγματικά πνίγεται στη δουλειά και μπορεί να απορρίψει πολύ πιο εύκολα μία αίτηση διαταγής πληρωμής η οποία στηρίζεται σε αξιόγραφο μη ορθώς ή ελλιπώς συμπληρωμένο. Με αποτέλεσμα, ναι μεν να επανέλθουμε, αλλά να χρεωθείτε τα επιπλέον δικαστικά έξοδα.

Επομένως θα πρέπει και εσείς ο ίδιος να έχετε αναζητήσει νομική συμβουλή προτού προβείτε στην έκδοση αξιογράφου, και αν δεν το κάνετε και συμπληρώσετε λανθασμένα ή ελλιπώς, τότε θα πρέπει ο Δικηγόρος σας να είναι σε θέση εξ’ αρχής να αναγνωρίσει και κατόπιν να  θεραπεύσει την έλλειψη αυτή στο δικόγραφό του.

Και αυτό στην περίπτωση που υπάρχει θεραπεία…. ειδάλλως θα πρέπει εξ’ αρχής ο Δικηγόρος σας να επιλέξει να χρησιμοποιήσει διαφορετική βάση στην αίτησή του ή ακόμα και διαφορετικό δρόμο, έτσι ώστε να γλυτώσετε ανούσια δικαστικά έξοδα.

2) Πρέπει πριν δεχτείτε μία συναλλαγματική η οποία έχει εκδοθεί από κάποιον άλλο, να ελέγχετε τους τυχόν οπισθογράφους και να ελέγχετε αν υπάρχουν ρήτρες απαλλαγής τους.

3) Σε περίπτωση δε, που αποφασίσετε να μεταβιβάσετε μία συναλλαγματική σε νέο κομιστή, να γνωρίζετε ότι ευθύνεστε για το ίδιο ποσόν έναντι όλων όσων αποκτήσουν τη συναλλαγματική μετά από εσάς! Ναι, αν δεν πληρωθεί η συναλλαγματική τότε μπορεί να αναγκαστείτε να την πληρώσετε εσείς ο ίδιος!

4) Προσοχή στις προθεσμίες. Επίσης προσοχή στις  διατυπώσεις επιμέλειας ιδίως όσων αφορά τα αναγωγικά σας δικαιώματα.
Και στις δύο περιπτώσεις αν δεν γνωρίζεται πώς πρέπει να κινηθείτε, κινδυνεύετε να χάσετε πρακτικά την απαίτησή σας!

 

 


 

Εν κατακλείδι:

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και το μόνο βέβαιο είναι ότι μία νομική συμβουλή ή βοήθεια θα έχει πολύ μικρότερο κόστος από αυτό που ίσως σας κοστίσει μία λάθος ή μία καθυστερημένη κίνηση εκ μέρους σας, στην οποία μπορεί να προβείτε λόγω άγνοιας ή φόρτου εργασίας σας. Δικαιολογημένης άγνοιας ίσως, αφού δουλειά του εμπόρου δεν είναι ούτε να γνωρίζει τους εκάστοτε νομικούς κινδύνους που ενέχει η χρήση αξιογράφων, ούτε και μπορεί να έχει στο μυαλό του και να φροντίζει συγχρόνως και επιμελώς μία πληθώρα υποθέσεων διαφορετικής φύσεως, και δη νομικής. Αυτό άπτεται της αρμοδιότητος του Δικηγόρου σας.

 

 

 

Επιστροφή στην κορυφή