ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

 

  

Από τις αρχές του έτους 2018, η διαδικασία για το συναινετικό διαζύγιο άλλαξε στην Ελλάδα: Πλέον το συναινετικό διαζύγιο εκδίδεται σε Συμβολαιογράφο με συμβολαιογραφική πράξη, χωρίς ουδεμία παρέμβαση Δικαστηρίου. Τις αλλαγές αυτές τις επέφερε ο νέος νόμος υπ’ αριθμόν 2509 της 22ας Δεκεμβρίου 2017.

Στα άρθρα που ακολουθούν, θα γίνει μία προσπάθεια ανάλυσης όχι μόνον της νέας διαδικασίας για το συναινετικό διαζύγιο όπως αυτή έχει τεθεί από το νέο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και μία γενική παρουσίαση του νέου νόμου εμπλουτισμένη με απαραίτητες συμβουλές, ούτως ώστε να μπορέσετε να λάβετε μία ιδέα τόσο για το πνεύμα, όσο και για το τι θα πρέπει να προσέξετε όσον αφορά τη νέα διαδικασία για το συναινετικό διαζύγιο.

 

Συναινετικό διαζύγιο:

Ο νέος νόμος, ναι μεν έχει τα καλά του, αλλά έχει και τα κακά του:

Με το νέο νόμο, η διαδικασία για το συναινετικό διαζύγιο:

— >  Αφενός:   ′Εγινε πολύ πιο σύντομη χρονικώς:
Πλέον μπορούμε να ομιλούμε πραγματικά για ένα «διαζύγιο express»!! Η όλη διαδικασία, από την αρχή (που θα κάνετε και την πρώτη επίσκεψη στον Δικηγόρο σας), έως το τέλος (δηλαδή όταν ο Συμβολαιογράφος συντάξει την πράξη του διαζυγίου και αυτή υπογραφεί αρμοδίως από τους Δικηγόρους),  μπορεί να ολοκληρωθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

— >  Αφετέρου, όμως:  ′Εγινε συγχρόνως πολύ πιο επισφαλής και επικίνδυνη για τον πολίτη:
Αυτό επειδή τα ίδια διακυβεύματα, οι ίδιες συνέπειες (νομικές, προσωπικές και κυρίως οικονομικές), τα ίδια δικαιώματα και συμφέροντα (σε όλο τους το εύρος), οι ίδιες «παγίδες» (και αντιθέτως οι ίδιες «δικλίδες ασφαλείας»)….. έχουν αφεθεί πλέον ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ στα χέρια των Δικηγόρων,  χωρίς ουδεμία προστασία και εγγύηση από το Κράτος,  αφού ο έλεγχος του Δικαστή δεν υφίσταται πια σε κανένα στάδιο.

==>  Με το νέο νόμο για το συναινετικό διαζύγιο, από τούδε και στο εξής –στην πράξη-, το παραμικρό λαθάκι, η παραμικρή αβλεψία, η παραμικρή έλλειψη εμπειρίας/εξειδίκευσης/γνώσης από τον Δικηγόρο που θα αναλάβει την υπόθεση, θα πληρωθεί πολλαπλάσια στο μέλλον από τον ίδιο τον πολίτη, τα συμφέροντα και δικαιώματα του οποίου έχουν αφεθεί σε όλη τους την έκταση στα χέρια του Δικηγόρου, που ο ίδιος θα επιλέξει. Επομένως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

 

Νέος νόμος για το συναινετικό διαζύγιο.

Για να αποκτήσετε μία σαφή εικόνα για το νέο νόμο που πλέον διέπει το συναινετικό διαζύγιο, καθώς και για να μάθετε τι πρέπει απαραιτήτως να προσέξετε, κάντε κλικ εδώ — > Ο νέος νόμος για το συναινετικό διαζύγίο («διαζύγιο express») και συμβουλές.

Για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία και τα βήματα έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου, κάντε κλικ εδώ — > Προϋποθέσεις και διαδικασία.

 

 
 
Επιστροφή στην κορυφή