ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΚΝΩΝ

 

Η επιμέλεια και η επικοινωνία αποτελούν δύο εκ των κατ’ εξοχήν σημαντικότερων και σύνθετων τομέων του οικογενειακού δικαίου, με ποικίλες και βαρύτατες συνέπειες (και για τους δύο γονείς) τόσο σε προσωπικό και νομικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Όταν ομιλούμε για «επιμέλεια» και για «επικοινωνία» τέκνου, εννοούμε πάντοτε το ανήλικο τέκνο. Όταν το τέκνο ενηλικιώνεται, παύει αυτομάτως η έννοια της επιμέλειας, καθώς και το λεγόμενο δικαίωμα της επικοινωνίας.

Για να ενημερωθείτε για το ζήτημα της επιμέλειας ανηλίκου τέκνου, κάντε κλικ εδώ — > Επιμέλεια τέκνων.

Επί του ζητήματος της επικοινωνίας (του πατέρα – συνήθως στην Ελλάδα) με το τέκνο, κάντε κλικ εδώ — > Επικοινωνία τέκνων.

 

 

Επιστροφή στην κορυφή