ΠΡΟΣΒΟΛΗ κ΄ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

 

 


 

 

Το  ζήτημα της πατρότητας του τέκνου μπορεί να γεννήσει πολλαπλά και πολύπλοκα ζητήματα:

  • Τις περιπτώσεις προσβολής πατρότητας, τις συναντάμε όταν το τέκνο θεωρείται από το νόμο ως τέκνο του νυν ή τέως συζύγου, ενώ στην πραγματικότητα είναι άλλος ο πραγματικός πατέρας:
    Εδώ, το ζητούμενο είναι να προσβληθεί η πατρότητα του τεκμαιρόμενου πατέρα (ήτοι του συζύγου), ούτως ώστε αυτός να μην θεωρείται πλέον ως ο πατέρας του παιδιού. Αυτό επιτυγχάνεται μόνον με έκδοση της ανάλογης Δικαστικής αποφάσεως, κατόπιν της διαδικασίας προσβολής πατρότητας, η οποία αποτελεί μία ιδιαιτέρως σύνθετη διαδικασία που απαιτεί ιδιαιτέρως λεπτούς και προσεκτικούς νομικούς χειρισμούς από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο σας για να ευοδώσει.
  • Τις περιπτώσεις αναγνώρισης πατρότητας, τις συναντάμε όταν το τέκνο δεν αναγνωρίζεται εκ του νόμου ότι είναι το τέκνο του αληθινού πατέρα:
    Εδώ, το ζητούμενο είναι να αναγνωρισθεί νομικώς το τέκνο από τον βιολογικό του πατέρα. Αυτό επιτυγχάνεται είτε εκουσίως (με συμβολαιογραφική πράξη), είτε «επιβάλλεται» δικαστικώς με τη διαδικασία αναγνώρισης πατρότητας, οπότε και απαιτείται η έκδοση της ανάλογης Δικαστικής αποφάσεως, κατόπιν της διαδικασίας αναγνώρισης πατρότητας.

 

Οι συνέπειες της προσβολής ή της αναγνώρισης της πατρότητας είναι προδήλως σημαντικότατες και βαρύτατες, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε νομικό και οικονομικό επίπεδο.
Για παράδειγμα:

  • Υποχρέωση (ή μη) διατροφής τέκνου.
  • Δικαίωμα (ή μη) επικοινωνίας πατέρα με το τέκνο.
  • ′Υπαρξη (ή μη) του εξ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος και του δικαιώματος νόμιμης μοίρας του τέκνου.
  • κτλ κτλ…..

 

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε υποθέσεις προσβολής και αναγνώρισης πατρότητας, και φέρει εις πέρας με συνέπεια και εμπειρία τις συγκεκριμένες απαιτητικές υποθέσεις.

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω για τη διαδικασία προσβολής πατρότητας (καθώς και για τις έντονες ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος τομέας δικαίου), κάντε κλικ εδώ –> Προσβολή πατρότητας.

Για να ενημερωθείτε για το ζήτημα της αναγνώρισης πατρότητας, κάντε κλικ εδώ –> Αναγνώριση πατρότητας.

 

 

Επιστροφή στην κορυφή