ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
www.ioannischiou.gr

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις, τις προϋποθέσεις και το εν γένει πλαίσιο χρήσεως του διαδικτυακού τόπου που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ioannischiou.gr και www.ioannisxiou.gr.
Το όνομα χώρου (domain name) www.ioannischiou.gr είναι νόμιμα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) την 10/04/2013 με αριθμό πρωτοκόλλου 2036993.

Το όνομα χώρου (domain name) www.ioannisxiou.gr είναι νόμιμα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) την 01/05/2013 με αριθμό πρωτοκόλλου 2051788.


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Ο επισκέπτης (εφεξής «χρήστης») με την απλή ή έστω φευγαλέα επίσκεψη (φυλλομέτρηση) του παρόντος διαδικτυακού τόπου (εφεξής  «ιστότοπος») τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

Ο παρών ιστότοπος απευθύνεται αποκλειστικά σε ενηλίκους με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και με μόνη τη χρήση του εγγυάστε ότι πληροίτε την εν λόγω προϋπόθεση.

Σε περίπτωση μη καθολικής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης, τότε υποχρεούσθε να διακόψετε άμεσα την περιήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο και οφείλετε να απομακρυνθείτε άμεσα. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση μη αποδοχής εκ μέρους σας του συνόλου των όρων χρήσεως, απαγορεύεται ρητώς, οποιαδήποτε (όχι μόνον τωρινή, αλλά και μελλοντική) επίσκεψή σας στον παρόντα ιστότοπο και οποιαδήποτε περιήγησή σας σε αυτόν. Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου επιτρέπεται μόνον στους χρήστες που αποδέχονται καθολικά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους. 

Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου ισοδυναμεί με ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη αποδοχή του συνόλου των, εις την παρούσα σελίδα διατυπωμένων,  όρων χρήσης.

Η χρήση (ακόμη και στιγμιαία), η «επίσκεψη», καθώς και η πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο, αυτομάτως σημαίνει ότι ο χρήστης αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα όλους τους κατωτέρω όρους χρήσης ως δίκαιους, εύλογους, ορθούς και αναλογικούς.. 

 

1) Το περιεχόμενο του ιστότοπου www.ioannischiou.gr και www.ioannisxiou.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ιωάννη Ι. Χίου (και αυτό ιδίως όσων αφορά τα «γραπτά κείμενα» που αποτελούν περιεχόμενο του ιστότοπου αυτού, ήτοι το σύνολο των κειμένων που απεικονίζονται / βρίσκονται / διατίθενται προς ανάγνωση στον παρόντα ιστότοπο) και είναι διαθέσιμο στους χρήστες του υπό τους περιορισμούς της νομοθεσίας περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων, των εικόνων, των εγγράφων, των γραφικών, των απεικονίσεων, των σχεδίων, των κειμένων, των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων και σημάτων, και εν γένει κάθε είδος αρχείου αυτού του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία  του συγκεκριμένου Δικηγορικού γραφείου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας.

Συνεπεία των ανωτέρω, απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, αντιγραφή, αποθήκευση, μετάδοση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αποθήκευση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση, download, πώληση, μετάφραση, τροποποίηση και εν γένει οποιαδήποτε εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του ιστότοπου αυτού από οποιονδήποτε χρήστη ή από οποιονδήποτε τρίτο.

Επιπλέον απαγορεύεται ρητώς η μεμονωμένη αποθήκευση αντιγράφου συνόλου ή τμήματος του περιεχομένου των κειμένων του παρόντος ιστότοπου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ ακόμη και εάν πρόκειται για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται ρητώς η εκτύπωση ή η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, του συνόλου ή μέρους του ιστότοπου. Απαγορεύεται η αποτύπωση (layout) της ιστοσελίδας ή μέρους αυτής.

Τα κείμενα που παρατίθενται στον παρόντα ιστότοπο διατίθενται μεν ελευθέρως για απλή ανάγνωση τους και προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου χρήστη, όμως σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αποθήκευση, εκτύπωση, χρήση ή αντιγραφή τους.

 

2) Ο σκοπός του παρόντος ιστότοπου είναι καθαρά ενημερωτικός και δεν εξυπηρετούνται διαφημιστικοί σκοποί.

Διευκρινίζεται ρητώς ότι μέσω του παρόντος ιστότοπου δεν παρέχονται νομικές υπηρεσίες. Η οποιαδήποτε αναφορά σε νομικού χαρακτήρα συμβουλές ή πληροφορίες δεν έχει παρά μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα γενικής φύσεως και δεν συνιστά νομική συμβουλή ούτε in concreto ούτε in abstracto. Ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι μέσω του παρόντος ιστότοπου ή μέσω της χρήσης του παρόντος ιστότοπου, υποδηλώνεται ή εγκαθιδρύεται ή υπονοείται οποιαδήποτε σχέση εντολέα – δικηγόρου. Οι παρεχόμενες πληροφορίες στον ιστότοπο δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμβουλές ή προτάσεις ή παραίνεση για διενέργεια, ανοχή ή αποφυγή πράξεων. Σε περίπτωση που χρήστης επιθυμεί την παροχή βοήθειας ή οποιασδήποτε συμβουλής, τότε αυτός  δύναται να επικοινωνήσει με το Δικηγορικό γραφείο είτε χρησιμοποιώντας τα τηλέφωνα ή το e-mail του γραφείου, είτε δι’ αλληλογραφίας, ούτως ώστε να οριστεί ραντεβού.

Το Δικηγορικό γραφείο δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από τη λανθασμένη ή μη προσήκουσα χρήση που ενδεχομένως ο ίδιος θα κάνει των πληροφοριών και συμβουλών που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο. Ήδη με τους παρόντες όρους απαγορεύεται ρητώς να γίνεται οποιαδήποτε χρήση, οποιασδήποτε πληροφορίας που παρατίθεται στον ιστότοπο, για οποιονδήποτε λόγο. Ως εκ τούτου, ο επισκέπτης του παρόντος ιστότοπου αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ενδεχομένως υποστεί από κακή ή λανθασμένη χρήση των σχετικών πληροφοριών στην οποία τυχόν ο ίδιος προβεί. Περαιτέρω, το παρόν Δικηγορικό γραφείο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και ότι θα επικαιροποιούνται  αδιαλείπτως.

 

3) Το Δικηγορικό γραφείο λαμβάνει όλα τα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστότοπου να είναι ασφαλής για τους χρήστες, όμως λόγω της πληθώρας απειλών του διαδικτύου (hackers, ιοί κτλ…) δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή ο server του θα είναι απαλλαγμένοι από κάθε είδους κακόβουλο λογισμικό (π.χ. ιοί, trojans κλπ) ή κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων ή ότι αδιάκοπτα θα βρίσκονται σε λειτουργία και εν συνεπεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ενδεχομένως επέλθει. Εξάλλου ο εκάστοτε χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει ο ίδιος όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του υπολογιστή του και του συστήματός του (hardware και software), φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για αυτό.

 

4) Η χρήση άλλων ιστότοπων ή ιστοσελίδων ή «μηχανών αυτόματης αναζήτησης» και η παραπομπή των χρηστών σε αυτούς από αυτόν τον ιστότοπο μέσω link, ή από αυτούς σε αυτόν τον ιστότοπο (linkbanner ή οποιοσδήποτε άλλος δεσμός μπορεί να υφίσταται με κάποια άλλη ιστοσελίδα), λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη έκαστου χρήστη: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή πληροφορίες από τους ιστότοπους αυτούς δεν ελέγχονται ως προς το περιεχόμενό τους, τη διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και την πολιτική cookies που ακολουθούν, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους, από τον παρόντα ιστότοπο. Ευθύνονται αποκλειστικά οι υπεύθυνοι των διαδικτυακών τόπων αυτών, και το Γραφείο μας δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημίες των χρηστών από την επίσκεψή τους σε τρίτους ιστότοπους. Η πρόσβαση, με τη χρήση συνδέσμων (link, banner ή οποιουδήποτε συνδέσμου) σε οποιονδήποτε τρίτο ιστότοπο, λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.
Η ύπαρξη link, ήτοι συνδέσμου μεταξύ αυτού του ιστότοπου και κάποιου τρίτου ιστότοπου, έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη γνώσης, αποδοχής ή έγκρισης (ή ακόμη και -έστω- υποψία γνώσης, αποδοχής ή έγκρισης) του περιεχομένου των τρίτων διαδικτυακών τόπων από το παρόν Δικηγορικό Γραφείο, το οποίο παραμένει εντελώς ξένο προς οποιονδήποτε τρίτο διαδικτυακό τόπο.

 

5) Ο παρών ιστότοπος έχει ως γνώμονα την προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του, και σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα δεδομένα, που αποστέλλονται, επιτρέπουν στον επισκέπτη να επικοινωνήσει με το Δικηγορικό γραφείο και το αντίθετο, και χρησιμοποιούνται μόνον για την διεκπεραίωση της επικοινωνίας μεταξύ επισκέπτη και Δικηγορικού γραφείου. Για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων βλ. εδώ –> ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.  Για την πολιτική cookies βλ. εδώ –> ΠΟΛΙΤΙΚΗ cookies.

Χρήστες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με το  Γραφείο μας μέσω e-mail, παρέχουν αυτοβούλως προσωπικά τους δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία μεταξύ επισκέπτη/χρήστη και Δικηγορικού γραφείου. Δια μόνης της αποστολής του μηνύματος, ο χρήστης συναινεί και παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων από το Δικηγορικό μας γραφείο το οποίο δεσμεύεται οποιεσδήποτε πληροφορίες ή προσωπικά δεδομένα να παραμένουν εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση να μη δίνονται σε τρίτους, εκτός και αν τούτο επιβάλλεται από το Νόμο ή ζητηθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

 

6) Το Δικηγορικό γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή καταργεί μέρος ή σύνολο των παρόντων όρων ή του περιεχομένου του ιστότοπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Συνεπώς, συνίσταται στους επισκέπτες/χρήστες, να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο τον όρων αυτών.
Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται βάσει του Ελληνικού Δικαίου και εφαρμοστέο Δίκαιο για την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων είναι το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας θα επιλύεται ενώπιον των Δικαστηρίων Αθηνών.

Οι παρόντες όροι, στο σύνολό τους, δεσμεύουν αυτομάτως και αυτοδικαίως τον χρήστη, από τη στιγμή που ο χρήστης επισκέπτεται τον παρόντα ιστότοπο. 

Επιστροφή στην κορυφή