ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ

 

  

 

Η σύμβαση της μισθώσεως είναι σύμβαση «ενοχική και άτυπη»: αυτό σημαίνει ότι, θεωρητικώς, μπορεί να καταρτιστεί και προφορικά και να ισχύει εγκύρως, άνευ οποιουδήποτε εγγράφου. Όμως, στην πράξη (για πάρα πολλούς λόγους: τόσο δικονομικούς, όσο και ουσιαστικούς), η σύμβαση της μίσθωσης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταρτιστεί εγγράφως, και όχι να αποτελεί αντικείμενο μίας απλής προφορικής συμφωνίας (δηλαδή δια του λόγου, όπως παραδείγματος χάριν απλά «δίνοντας τα χέρια»). Αυτό για την προστασία των δικαιωμάτων, τόσο του εκμισθωτή, όσο και του μισθωτή.
Η μίσθωση θα πρέπει πάντοτε να δηλώνεται στο taxisnet (gsis.gr), καθώς και στο Ε2.

Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζετε το εξής: Από τις αρχές του έτους 2014 κι έπειτα, οπότε και τα μισθωτήρια δεν κατατίθενται πλέον στις αρμόδιες ΔΟΥ, έχει επέλθει μία σύγχυση στην πράξη, για το κατά πόσον είναι απαραίτητη, ή όχι, η σύνταξη εξειδικευμένης σύμβασης μισθώσεως, ή αν –αντιθέτως- αρκεί η ηλεκτρονική δήλωση της μισθώσεως. Το να δηλώσετε στο taxisnet (gsis.gr) τη μίσθωση ΔΕΝ αρκεί.
Η  δήλωση που κάνετε στο gsis.gr (taxisnet) ΔΕΝ σας καλύπτει επ’ ουδενί. Και αυτό θα έχει πάμπολλες δυσμενέστατες συνέπειες για εσάς, εάν ο μισθωτής αποδειχθεί κακόβουλος ή αφερέγγυος: Τόσο σε επίπεδο ουσιαστικό, όσο και δικονομικό.  Το λάθος της έλλειψης μισθωτηρίου (και μάλιστα ορθώς συντεταγμένου και ενημερωμένου, προσαρμοσμένου στις in concreto απαιτήσεις της περιπτώσεώς σας), είναι βέβαιο ότι θα πληρωθεί πολλαπλάσια στο μέλλον, κυρίως σε χρήμα -αλλά και σε χρόνο-, στην περίπτωση κακοπληρωτή ή κακόβουλου μισθωτή.

 

Επομένως, πολύ απλά (και κυρίως εάν είμαστε ιδιοκτήτες/εκμισθωτές), για να ξέρουμε ακριβώς τί υπογράφουμε (και τί οι ίδιοι δίνουμε στον μισθωτή μας για να υπογράψει και αυτός!!), συμβουλευόμαστε έναν εξειδικευμένο στις μισθώσεις Δικηγόρο. Να είστε σίγουροι ότι το κόστος ενός ιδιωτικού συμφωνητικού εκμίσθωσης κατοικίας, που θα κατοχυρώνει τα δικαιώματά σας, θα είναι πολύ μικρότερο από αυτά που ενδεχομένως μπορεί να χάσετε συνεπεία υπογραφής εκ μέρους σας δυσμενών (κατά περίπτωση) συμβατικών ρητρών.

Και αυτό ισχύει πολλαπλάσια όσον αφορά τις επαγγελματικές μισθώσεις: Και μάλιστα, αυτό, είτε αν είστε εκμισθωτής/ιδιοκτήτης, είτε αν είστε μισθωτής/ενοικιαστής. Ο νέος Νόμος υπ’ αριθμ. 4242/2014  απελευθέρωσε πλήρως το πεδίο των επαγγελματικών μισθώσεων αφήνοντας εις το εξής άνευ ρητού και λεπτομερούς νομίμου πλαισίου προστασίας,  τόσο τους εκμισθωτές όσο και τους μισθωτές ( ==> παύση ισχύος του προϋπάρχοντος εξειδικευμένου jus scriptum που εφαρμοζόταν αποκλειστικά στις επαγγελματικές μισθώσεις).

 

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στη σύνταξη λεπτομερέστατων και σχολαστικότατων μισθωτηρίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας. Με διεξοδική και πλήρη κάλυψη των δικαιωμάτων σας, τωρινών και μελλοντικών, για διασφάλισή σας καθ’ όλην τη διάρκεια της μισθωτικής σχέσεως.

Κάντε κλικ εδώ, για να ενημερωθείτε για τα μισθωτήρια κατοικίας.

Κάντε κλικ εδώ, για να ενημερωθείτε για τα μισθωτήρια επαγγελματικής στέγης.

 

 
 
Επιστροφή στην κορυφή