ΚΙΝΔΥΝΟΙ κ΄ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

 

 

 

Η Δικαστική επιδίωξη των χρηματικών απαιτήσεων. 

 

 Το φαινόμενο στην πράξη: ενδοιασμοί, αβεβαιότητα και κίνδυνοι.


Κριτική ανάλυση:

Είναι γνωστό ότι ο χρόνος και το κόστος που απαιτούνται για την ουσιαστική και πραγματική ικανοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών (ή των χρηματικών εν γένει αξιώσεων), αναγκάζουν πολλές φορές τους δικαιούχους  να παραιτούνται από τη διαδικασία και από την ελπίδα να πάρουν πίσω τα χρήματά τους (ιδιαίτερα αν πρόκειται για κάποιο μικρό ποσόν). Και αυτό επειδή απαιτείται από τον δικαιούχο να διαθέσει και χρόνο και χρήματα και ενέργεια για κάτι που -πολλές φορές- θεωρεί «ξεγραμμένη υπόθεση».

Όμως, είναι αποδεδειγμένο ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτές τις υποθέσεις (ακόμα και αυτές που αφορούν μικρά ποσά!) θα είχε οδηγήσει σε θετικότατο αποτέλεσμα για τους δικαιούχους, αν είχαν κυνηγήσει τα δικαιώματά τους ακολουθώντας τη νόμιμη οδό με την αρωγή της κατάλληλης νομικής/Δικηγορικής αντιπροσώπευσης.

Παρά ταύτα, η αβεβαιότητα είναι πολύ έντονη και οξύνεται και περαιτέρω λόγω της οικονομικής κρίσης.

Και στη μεγέθυνση αυτών των ενδοιασμών συμβάλλει και το γεγονός ότι –δυστυχώς- η πρακτική έχει αποδείξει ότι η δικαίωση από το Δικαστήριο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα αποδώσει και στην πράξη και το στάδιο της αναγκαστικής εκτελέσεως.

Με συνέπεια -και ενώ έχετε κερδίσει το Δικαστήριο-, αντί τελικά να καταφέρετε να πάρετε πίσω τα χρήματά σας, να βρεθείτε στη δυσμενή θέση να έχετε επιβαρυνθεί και τα δικαστικά έξοδα , συν την αμοιβή του Δικηγόρου, συν τα ομολογουμένως υψηλά έξοδα της διαδικασίας της εκτελέσεως με τις αμοιβές του δικαστικού επιμελητή και τα εν γένει έξοδα της εκτελεστικής διαδικασίας, τα οποία βήμα προς βήμα επιβαρύνεται με αυτά ο επισπεύδων. Και όλα αυτά χωρίς αποτέλεσμα!!

Για την αποφυγή αυτών των ιδιαιτέρως δυσάρεστων εξελίξεων (πολύ συχνών στην πράξη – τόσο συχνών που λόγω της κρίσης τείνουν να γίνουν ο κανόνας σε πολλές περιπτώσεις), θα πρέπει να αναλύονται όλες οι πτυχές της υποθέσεώς σας προτού κινηθούν οι νόμιμες και δαπανηρές διαδικασίες, ούτως ώστε να εξαλείφονται ή έστω να μειώνονται οι πιθανότητες της μη πραγματικής ικανοποίησης των αξιώσεών σας.

 


 Εξειδίκευση – Μεθοδικότητα – Αποτελεσματικότητα.

 

 Λύσεις και αποτελεσματική αντιμετώπιση:

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε υποθέσεις που αφορούν την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, με μεθοδευμένες κινήσεις  – δικαστικώς και εξωδικαστικώς –  σε 3 στάδια.

Χρηματικές απαιτήσεις προερχόμενες από μισθωτική σχέση, από δικαιοπραξία, από αδικοπραξία,  από πιστωτικούς τίτλους,  από υποχρέωση διατροφής…..
Ήτοι οφειλές προερχόμενες από: επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, τιμολόγια, απλήρωτα μισθώματα, διατροφές, συμβάσεις, αδικοπραξίες, αξιώσεις αποζημίωσης κάθε φύσεως, και γενικώς οφειλές και αξιώσεις προερχόμενες από κάθε είδους αιτία.

   Προβαίνουμε σε προέλεγχο και σε λεπτομερή έρευνα της υπόθεσής σας πριν ακόμη προχωρήσουμε στο δικαστικό στίβο, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε από νωρίς ότι θα ικανοποιηθεί αποτελεσματικά η απαίτησή σας και θα ευοδωθούν, τόσο οι εξωδικαστικές ενέργειές μας (όπου αυτές κριθούν ότι θα συνεισφέρουν θετικώς), όσο και η ενδεχόμενη αναγκαστική εκτέλεση της μελλοντικής δικαστικής αποφάσεως.

♦   Έτσι επιλέγουμε κατά περίπτωση πώς ακριβώς θα πρέπει να κινηθούμε με σίγουρα βήματα, χρησιμοποιώντας όλες τις προσφερόμενες νόμιμες διαδικασίες (δικαστικώς, εξωδικαστικώς, ή σε συνδυασμό): Ούτως ώστε να επιτύχουμε τη καλύτερη δυνατή λύση με το λιγότερο δυνατόν κόστος (σε χρήμα και σε χρόνο), και συνάμα όμως επιλέγοντας την οδό που προσφέρει τη μεγαλύτερη βεβαιότητα ουσιαστικού αποτελέσματος.

♦   Αν – μετά το προελεγκτικό στάδιο- κρίνουμε ότι θα ικανοποιηθείτε και εν τοις πράγμασι δια της δικαστηριακής επιδίωξης των απαιτήσεών σας, τότε αναλαμβάνουμε και φέρουμε εις πέρας επιτυχώς την υπόθεσή σας από το στάδιο της εκδόσεως διαταγής πληρωμής (ή δια της οδού της τακτικής αγωγής, όπου η ταχεία διαδικασία της διαταγής προς πληρωμή είναι ανέφικτη) μέχρι την κατάσχεση και το πέρας του πλειστηριασμού.

 

Εξαντλούμε όλες τις προσφερόμενες νόμιμες διαδικασίες -όπου αυτό είναι αναγκαίο και δυνατό:

  • Για το νομικό εξαναγκασμό του οφειλέτη να ανταποκριθεί στο χρέος του (αίτηση προσωπικής κράτησης ως μέσο έμμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης, προσφυγή στην ποινική Δικαιοσύνη σε θέματα ακάλυπτων επιταγών, αίτηση προσημείωσης υποθήκης, εγγραφή υποθήκης, κατάσχεση εις χείρας του οφειλέτη, κατάσχεση εις χείρας τρίτου σε περιπτώσεις οφειλόμενης διατροφής (και όχι μόνον) κτλ, κτλ…).
  • Για την πραγματική (και όχι «μόνο στα χαρτιά») ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη μας.
  • Με πλήρη νομική αρωγή σε ενδεχόμενα ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν κατά την εκτέλεση ή και πριν από αυτήν [Ανακοπές διαταγής πληρωμής και ανακοπές στην εκτελεστική διαδικασία (αιτήσεις και άμυνά σας κατά αυτών), αναγγελίες δανειστών, μη τήρηση προθεσμιών ή διατάξεων επιμέλειας κτλ…].

 

Με γνώμονα την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη κάθε πτυχής των υποθέσεων που αναλαμβάνει, το Δικηγορικό γραφείο συνεργάζεται με ένα δίκτυο από εξειδικευμένους επαγγελματίες, δικαστικούς επιμελητές, φοροτεχνικούς, λογιστές κ.α., ούτως ώστε να είμαστε με ειλικρίνεια και ευσυνειδησία σε θέση να εξασφαλίσουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι οι ενέργειές μας θα έχουν και πραγματικό αποτέλεσμα και ότι πράγματι θα λάβετε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας / θα πάρετε τα χρήματά σας πίσω.

 

 

Επιστροφή στην κορυφή