Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

 

 

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ – ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ:

Το γραφείο μας προσφέρει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες με διαβαθμισμένο χειρισμό των υποθέσεων που αναλαμβάνει.

 

 

Κάθε υπόθεσή μας την αντιμετωπίζουμε μέσω μίας μεθοδευμένης και στοχευμένης οπτικής   τριών (3) σταδίων:

 


1ον) Προέλεγχος:  προελεγκτική φάση με ενδελεχή έρευνα της υποθέσεώς σας.

Σφαιρική ανάλυση της υποκειμενικής και αντικειμενικής βαρύτητας όλων των στοιχείων εκάστης υποθέσεως, in concreto (μεμονωμένα κ΄ λεπτομερώς). Στάθμιση όλων  των παραμέτρων της υποθέσεως: ήτοι, όχι μόνον των τωρινών/παρόντων, αλλά και των μελλοντικών, ακόμη δε και των δυνητικώς προκυπτουσών.

Ούτως ώστε, με σταθερά και σίγουρα βήματα:

α) Να αποφασίσουμε κατά πόσο αξίζει ή όχι να προχωρήσουμε και στα επόμενα 2 στάδια.

β) Να καθορίσουμε το εύρος των μετέπειτα δικαστικώς επιδιώξιμων απαιτήσεών μας.

 γ) Να βολιδοσκοπήσουμε από πολύ νωρίς (εβρισκόμενοι ακόμη στο θεωρητικό επίπεδο) όλες τις προσφερόμενες δικονομικές οδούς, με ταυτόχρονη προεπισκόπηση και πρόβλεψη όλων των δυνητικών αποτελεσμάτων.

δ) Να καταφέρουμε επιτυχώς -από τώρα- να διασφαλίσουμε το σύνολο των δικαιωμάτων και αξιώσεων του εντολέα μας, όχι μόνον αυτών που άπτονται άμεσης διευθέτησης, αλλά και αυτών των οποίων η δυνατότητα μελλοντικής επιτυχούς επιδίωξης θα πρέπει από σήμερα να διασφαλιστεί.

 

Και αυτά γιατί?  Δύο τινά ενδέχεται να υφίστανται:

Α)  Ή η υπόθεσή σας έχει εξ’ αρχής ελάχιστες πιθανότητες να ευοδωθεί μέσω μίας ενδεχόμενης άμεσης δικαστικής προσφυγής (ή και άμυνας στο δικαστήριο) εκ μέρους σας.

→ ΕΣΕΙΣ αυτό μπορεί είτε να μην το γνωρίζετε, είτε να το υποπτεύεστε αλλά πάρα ταύτα να αποφασίσετε (από λάθος πληροφόρηση που είχατε από κάποιες πηγές , ή από προσωπική σας κρίση, ή απλά από ανθρώπινη ελπίδα ή έντονο συναίσθημα αδικίας)  να εισέλθετε σε μία χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία που κινδυνεύει όμως να αποδειχθεί -εν τέλει- άνευ αντικειμένου.

→ ΕΜΕΙΣ θα σας ενημερώσουμε πλήρως και με ειλικρίνεια έχοντας ως μοναδικό γνώμονα το δικό σας συμφέρον και θα σας αποτρέψουμε από λανθασμένες κινήσεις.

Αντιλαμβανόμαστε το συμφέρον σας ως το δικό μας συμφέρον. Και αυτό επειδή  στοχεύουμε στη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη και προτίμησή σας.

Β)  Ή η απαίτησή σας διαφαίνεται εμφανώς ότι θα ικανοποιηθεί με την επικείμενη δικαστική  επιδίωξη ταύτης (=όλα δείχνουν -εκ πρώτης όψεως- ότι είναι προς όφελός σας και ότι θα κερδίσετε την ενδεχόμενη μελλοντική δίκη).

Όμως: Στην πραγματικότητα το να κερδίσουμε τη συγκεκριμένη δίκη δια της συγκεκριμένης (τάδε προσφερόμενης) δικονομικής διαδικασίας, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι και πρακτικά θα απολαύετε την πλήρη ικανοποίηση των αξιώσεών/δικαιωμάτων σας. Με αποτέλεσμα να μπείτε (πρακτικά) σε ανούσια δικαστικά έξοδα.

→ ΕΣΕΙΣ αυτήν τη δυσάρεστη πιθανότητα/αυτόν τον πρακτικό κίνδυνο την/τον γνωρίζετε καλά. Και αυτή ακριβώς η αμφιβολία και φοβία είναι που αποτελεί την τροχοπέδη στο να επιδιώξετε δικαστικώς τα νόμιμα δικαιώματά σας και την ικανοποίηση των απαιτήσεών σας.

→ ΕΜΕΙΣ προσφέρουμε πραγματικές λύσεις.

 

 


2ον) Επιλογή της ορθής δικονομικής διαδικασίας, για τη δικαστική επιδίωξη της απαίτησής σας δια της πλέον πρόσφορης και ταχείας οδού.


Δύο υποστάδια προσανατολισμού εδώ:


Α) 
ΠΡΙΝ
ακόμη αποφασιστεί -αυτή καθεαυτή- η προσφυγή στα Δικαστήρια:

Βασικότατο είναι να γίνει αντιληπτό ως a priori, ότι καθεμία υπόθεση έχει τις ιδιαιτερότητές της, καθώς πολλοί και πολυσύνθετοι μπορούν να είναι οι παράγοντες που τη διαφοροποιούν: Παράγοντες που άπτονται άμεσα του ιστορικού της υποθέσεως, παράγοντες εξωγενείς, οικονομικό κόστος της διαδικασίας σε συνάρτηση με το ενδεχόμενο αποτέλεσμα, πιθανολόγηση αποτελεσματικότητας, χρονοβόρο της κάθε διαδικασίας, επείγων ή όχι χαρακτήρας αντιμετώπισης συντεταγμένων του ζητήματος, παράλληλη λήψη υπ’ όψιν τυχόν μελλοντικών εγερθεισών αξιώσεων και ταυτόχρονη διασφάλιση της μελλοντικής επίτευξής τους…… κτλ … κτλ…

Έτσι, κάθε φορά θα πρέπει in concreto να επιλεχθεί: α) είτε απευθείας η δικαστική επιδίωξη της απαιτήσεως, β) είτε η εξωδικαστική επιδίωξη της απαίτησής σας, όταν διαφαίνεται ότι η δικαστική προσφυγή δεν θα αποβεί οικονομικά συμφέρουσα για εσάς, ούτως ώστε να μειώσουμε όσο το δυνατόν το οικονομικό κόστος, γ) είτε ένας συνδυασμός αυτών των δύο, πάντα με γνώμονα το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα.
Και όταν ομιλούμε για «καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα», δεν πρέπει να εννοούμε μόνον το τωρινό άμεσο, αλλά και την πλήρη νομική κάλυψη και παγίωση των δικαιωμάτων σας, ούτως ώστε -μελλοντικώς- ουδέν εξ’ αυτών να μην κινδυνεύσει να αποδυναμωθεί ή αμφισβητηθεί. 


Β)
  ΑΦΟΥ
αποφασιστεί η Δικαστική επιδίωξη της απαίτησής σας / η προσφυγή στα Δικαστήρια:

Θα πρέπει τώρα να γίνει και η επιλογή της ορθής νομικής οδού που θα πρέπει να ακολουθηθεί: Αυτό το βήμα είναι καθοριστικότατο και ένας λάθος χειρισμός ή μία ατυχής επιλογή μπορεί να αποβεί καθοριστικής σημασίας σε βάθος χρόνου.

Αρκετές ίσως να είναι οι προσφερόμενες επιλογές εδώ, λίγες οι ευρέως γνωστές, ακόμη λιγότερες αυτές που θα πρέπει να επιλεχθούν ώστε να φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα με βεβαιότητα και ταχύτητα. Όμως, ποτέ δεν θα πρέπει να επιλέγεται η ταχύτητα εις βάρος της βεβαιότητας και της αποτελεσματικότητας. Και όταν ομιλούμε για «αποτελεσματικότητα», δεν εννοούμε μόνον τα αποτελέσματα που θα παραχθούν άμεσα, αλλά και τη διασφάλιση και εξασφάλιση ακόμη και μελλοντικών ή δυνητικών δικαιωμάτων και συμφερόντων σας. [Πάρα ταύτα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ταχύτητα καθώς και η άμεση και δυναμική αντιμετώπιση, αποτελούν καθοριστικότατους παράγοντες, οπότε θα πρέπει να επιτευχθεί η πλέον ορθολογική στάθμιση όλων των παραμέτρων της υποθέσεως, με γνώμονα τόσο τα άμεσα αποσκοπούμενα οφέλη όσο και τη διασφάλιση δυνητικών μελλοντικών αξιώσεων.]

Δηλαδή: Δικονομικώς, ναι μεν μπορεί να προσφέρονται διαφορετικές επιλογές, όμως θα πρέπει κάθε φορά να γίνεται στάθμιση όλων των παραμέτρων, ούτως ώστε να επιλέγεται η προσφορότερη (και εάν είναι δυνατόν συνάμα και η ταχύτερη) λύση, με παράλληλη «πρόβλεψη» μελλοντικών κινδύνων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται ταυτοχρόνως η διασφάλιση και οχύρωση του συνόλου των  δικαιωμάτων σας (τωρινών, μελλοντικών ή ακόμη και δυνητικών).

Το Δικηγορικό μας γραφείο προβαίνει σε ενδελεχή μελέτη όπου χρειάζεται, καθώς και σε έλεγχο όλων των λεπτομερειών εκάστης υποθέσεως, προτού επιλεχθεί η πλέον ορθή δικαστηριακή και διαδικαστική διαδρομή που θα ακολουθηθεί.

 

 


3ον) Εκκίνηση της ορθής δικονομικής διαδικασίας και παρακολούθηση αυτής.

Εκκίνηση της ορθής δικονομικής διαδικασίας και παρακολούθηση αυτής (από την αρχή της, έως ακόμη και το στάδιο της αναγκαστικής εκτελέσεως), με πλήρη νομική κάλυψη σε ενδεχόμενα ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν. ’Ασκηση συνεχούς ελέγχου και επιβολή της επιβεβλημένης δρομολόγησης σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, καθώς πληθώρα επιπλοκών διαφορετικής φύσεως μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή.

Χρειάζεται ορθή στάθμιση των δεδομένων εκάστης περιπτώσεως (και μάλιστα -πολλές φορές-, αυτό θα πρέπει να επιτυγχάνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα που μπορεί να εμφανίσουν/αναδείξουν κάποιες υποθέσεις), ούτως ώστε να επιλεχθούν όχι απαραίτητα αποκλειστικώς οι άμεσες λύσεις, αλλά κυρίως και αυτές που θα προσφέρουν μακροπροθέσμως την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και εν τοις πράγμασι. (Βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις που η ανάγκη της αμεσότητας είναι τόσο καταλυτική, ώστε απαιτείται η διενέργεια διαβαθμισμένων χειρισμών, ήτοι θα πρέπει  σε πρώτο στάδιο να αντιμετωπισθεί το επείγον του ζητήματος και -κατόπιν- σε δεύτερο στάδιο να διασφαλιστεί η επίτευξη του τελικού αποτελέσματος/στόχου).

Το γραφείο μας προσφέρει ορθό και επιμελή χειρισμό και δρομολόγηση της υποθέσεώς σας, από τα σπάργανά της, έως την τελική επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. 

Επιστροφή στην κορυφή