ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΤ’ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ

 

 

 

 

 

Υπάρχουν δύο είδη διαζυγίου κατ’ αντιδικία:

 

  • Το διαζύγιο λόγω ισχυρού κλονισμού (που αποτελεί και την πλέον απαιτητική μορφή διαζυγίου).
  • Το διαζύγιο λόγω διετούς διαστάσεως (δηλαδή το λεγόμενο «αυτόματο διαζύγιο»).

 

Και τα δύο αυτά διαζύγια είναι μορφές διαζυγίου με αντιδικία (διαζύγιο με αντιδικία), ήτοι μορφές διαζυγίου λόγω «ισχυρού κλονισμού».
Στις διαδικασίες αυτές έχουμε πάντοτε «ενάγοντα» ( = αυτός που αιτείται/ζητάει το διαζύγιο) και «εναγόμενο» ( = ο αμυνόμενος στην αίτηση του διαζυγίου).

 

Η διαφορά μεταξύ τους είναι ότι διαφέρει –αποδεικτικώς- το «κλονιστικό γεγονός» του γάμου:

  • Έτσι, στην περίπτωση του διαζυγίου διετούς διαστάσεως, το κλονιστικό γεγονός είναι η ίδια η ύπαρξη της διαστάσεως, και μάλιστα ο κλονισμός αυτός τεκμαίρεται αμάχητα, εάν και εφόσον αποδειχθεί η διάσταση σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου και της νομολογίας.
  • Ενώ στην περίπτωση των λοιπών μορφών διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού, τα κλονιστικά γεγονότα είναι ποικίλα, και επιπλέον εδώ θα αναζητηθεί και ο υπαίτιος της αποτυχίας του γάμου.

 

Το διαζύγιο με αντιδικία αποτελεί ένα από τα πλέον απαιτητικά κεφάλαια του Οικογενειακού Δικαίου, με άπειρες απολήξεις και συνέπειες. Προϋποθέτει ιδιαιτέρων ικανοτήτων και γνώσεων, καθώς και εξειδικεύσεως στον τομέα του Οικογενειακού Δικαίου αυτόν καθεαυτόν, από το Δικηγόρο σας. Τα ζητήματα που άπτονται άμεσα με αυτά, θα έχουν σημαντικότατες (τόσο άμεσες, όσο και μελλοντικές) οικονομικές και νομικές συνέπειες τόσο για εσάς όσο και για τα παιδιά σας.

 

Το παρόν Δικηγορικό γραφείο, ως πλήρως εξειδικευμένο στο Οικογενειακό Δίκαιο, αναλαμβάνει με αποτελεσματικότητα, γνώση και εμπειρία, τις υποθέσεις διαζυγίου κατ’ αντιδικία. Με ορθή δρομολόγηση και επιδέξια στόχευση, οδηγούμε την υπόθεσή σας στο βέλτιστο –για τα συμφέροντά σας- αποτέλεσμα.

 

Για να ενημερωθείτε για το Διαζύγιο ισχυρού κλονισμού, κάντε κλικ εδώ.

Για να ενημερωθείτε για το Διαζύγιο διετούς διαστάσεως («Αυτόματο διαζύγιο»), κάντε κλικ εδώ.

 

 

Επιστροφή στην κορυφή