Διατροφή τέκνωνΠρωτίστως, καλό θα ήταν να έχετε μία γενική ιδέα, για τη δικαστηριακή πρακτική και «φιλοσοφία» επί του ζητήματος της διατροφής εν γένει (κάντε κλικ εδώ — > ΔΙΑΤΡΟΦΗ για μία σύντομη εισαγωγική παρουσίαση).

Επιπλέον, σε περίπτωση που εγείρεται «δύναται» να εγερθεί, κατόπιν κρίσης και επιδεξιότητας του Δικηγόρου σας) και ζήτημα επιπρόσθετης προσωπικής διατροφής της συζύγου, κάντε κλικ εδώ — > Διατροφή συζύγου.

 

Εισαγωγικώς, θα πρέπει να πούμε πως στην Ελλάδα, στη συντριπτικότατη πλειοψηφία των υποθέσεων, είναι η γυναίκα (δηλαδή η πρώην ή η νυν σύζυγος) η οποία θα αιτηθεί «ενεργώντας δια λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων της» τη διατροφή των τέκνων. Αφού σε αυτήν (το συνηθέστερο) θα έχει δοθεί και η επιμέλεια των τέκνων από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Προσοχή: ′Ανευ επιμέλειας, η σύζυγος δεν δύναται να αιτηθεί διατροφή για τα τέκνα της: Επομένως ο Δικηγόρος της συζύγου, θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει την αναγνώριση της επιμέλειας. Και εν συνεχεία, με την επιδίκαση της διατροφής, η έχουσα (ή ο έχων, πιο σπάνια) την επιμέλεια των τέκνων, θα λαμβάνει και τη διατροφή αυτών, αφού σε αυτόν θα καταβάλλεται «για λογαριασμό των τέκνων».

== >  Επομένως, εάν μία υπόθεση δρομολογηθεί σωστά εξ αρχής και με την απαιτούμενη προσοχή από τον Δικηγόρο σας, τότε το αποτέλεσμα μπορεί να είναι να λαμβάνετε ΚΑΙ διατροφή για τον εαυτό σας ΚΑΙ διατροφή για τα τέκνα σας, συγχρόνως!  Αυτό όσο απλοϊκά το αναφέρω εδώ, τόσο σύνθετο και δύσκολο είναι στην πράξη…. ιδίως όταν ομιλούμε για επίτευξη μεγάλου ύψους διατροφής, τόσο για τη σύζυγο όσο και για τα τέκνα.

 

Χρειάζεται ιδιαίτερη γνώση και επιδεξιότητα από τον πληρεξούσιο που θα επιλέξετε, ούτως ώστε να επιτευχθεί:

  1. Κατ’ αρχάς, η αναγνώριση από το Δικαστήριο του δικαιώματος 2πλής διατροφής,
  2. Κατόπιν, η επιδίκαση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μηνιαίου ποσού υπέρ σας, όσον αφορά και τις δύο διατροφές, λαμβάνουσες υπ’ όψιν είτε ως σύνολο, είτε ξεχωριστά η καθεμία.
  3. Ταυτοχρόνως, τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει –από τώρα– να αποκρυσταλλωθούν και περιφραχτούν νομικώς (τόσο ουσιαστικώς, όσο και δικονομικώς), με τέτοιον τρόπο, ώστε η οποιαδήποτε μελλοντική αμφισβήτησή τους από τον αντίδικο να μην έχει (άλλως να έχει ιδιαιτέρως μειωμένες) πιθανότητες επιτυχίας.

 

Π.χ. θα έχει μεγάλη διαφορά, για εσάς, εάν η μηνιαία διατροφή που θα επιδικαστεί σήμερα υπέρ σας, θα είναι 700 Ευρώ ή εάν θα είναι 20 Ευρώ παραπάνω, δηλαδή 720 Ευρώ. Σε ζητήματα διατροφής, ακόμη και εάν ο Δικηγόρος σας καταφέρει να σας εξασφαλίσει έστω και αυτά τα 20 Ευρώ παραπάνω μηνιαίως, είναι κάτι πολύ σημαντικό, όχι μόνον για αυτό καθεαυτό το επιπλέον ποσόν, αλλά και επειδή η διατροφή γενικά έχει αυξητική τάση σε βάθος ετών. Επομένως εάν ο Δικηγόρος σας, σας εξασφαλίσει 20 Ευρώ επιπλέον σήμερα, θα λαμβάνετε 20 Ευρώ επιπλέον μηνιαίως και για τα επόμενα π.χ. 15 χρόνια. Εάν κάνετε τους υπολογισμούς (20 Ευρώ επί 12 μήνες επί 15 χρόνια), θα δείτε ότι αυτό το ταπεινό 20ρικο επιπλέον, αντιστοιχεί σε  3.600 Ευρώ επιπλέον κέρδος που θα λάβετε. Επιπροσθέτως, αυτά τα 20 Ευρώ που θα επιδικασθούν θα έχουν και συνέπειες στο αποδεικτικό επίπεδο της αντιδικίας! (Δεν θα μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειες επί ζητημάτων αποδείξεως).

==> Το σίγουρο είναι ότι απαιτείται, όχι μόνον γνώση και λεπτολογία εκ μέρους του Δικηγόρου σας, αλλά και να ασχοληθεί επισταμένως με την υπόθεσή σας αφιερώνοντας αρκετές παραπάνω ώρες δουλειάς εάν αυτό καθίσταται απαραίτητο.
Τα αντίστοιχα ασφαλώς ισχύουν και για τον σύζυγο (άντρα) εναγόμενο, στον οποίο θα επιβληθεί η μηνιαία καταβολή της διατροφής: ο Δικηγόρος του θα πρέπει να καταβάλει τα μέγιστα, ούτως ώστε να μειώσει το ποσόν της διατροφής, ακόμη δε και να τον απαλλάξει εντελώς από την υποχρέωση διατροφής! Ναι, είναι δυνατή και η πλήρης απαλλαγή, εάν γίνει χρήση εξειδικευμένων ενστάσεων και ορθή δρομολόγηση της υποθέσεως από νωρίς. Και μάλιστα υπάρχουν και περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρξει πλήρης απαλλαγή από διατροφή, π.χ. συζύγου, ανεξαρτήτως από τα εισοδήματα του άντρα-συζύγου, ακόμη δηλαδή και εάν αυτός είναι πλούσιος ενώ η κυρία άνεργη και άνευ εισοδημάτων! Όχι, δεν θα αναφέρω τους τρόπους εδώ. == > Το μόνο βέβαιο είναι πως θα πρέπει να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί και συνετοί στην επιλογή του Δικηγόρου σας, εξ αρχής, όταν δηλαδή η υπόθεση ακόμη είναι στα σπάργανά της, ακόμη δε και νωρίτερα από αυτό! Το ιδανικό ασφαλώς θα είναι να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο αρκετούς μήνες (ίσως ακόμη και χρόνια) προτού οποιαδήποτε αντιδικία αρχίσει, ούτως ώστε να λάβετε μία σωστή και πλήρης γνωμάτευση για τα δικαιώματά σας και να μπορέσετε από νωρίς να γνωρίζετε πώς να πράξετε στο μέλλον, σε περίπτωση που χρειαστεί να προετοιμάσετε από νωρίς το έδαφος.

 

Επίσης να γνωρίζετε το εξής: Εάν, στην αρχή μίας υποθέσεως διατροφής, γίνουν λάθη, αβλεψίες, ή αν απλά ο χειρισμός της υπόθεσης δεν τύχει της δέουσας προσοχής, είτε λόγω έλλειψης επαρκών γνώσεων, είτε λόγω έλλειψης αφιέρωσης του απαιτούμενου χρόνου εργασίας (από οποιαδήποτε πλευρά ⇒ της κυρίας/αιτούσας τη διατροφή ή του κυρίου/υπόχρεου προς διατροφή), τότε οι ουσιαστικές και δικονομικές συνθήκες που θα διαμορφωθούν στην αρχή, δύσκολα διορθώνονται κατόπιν στο μέλλον. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή!

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα πρέπει να συγχέεται η προσωπική διατροφή συζύγου με τη διατροφή των τέκνων.

Πολλά εξ’ όσων προαναφέρθηκαν στο προηγούμενο άρθρο περί διατροφής συζύγου ισχύουν (ως «λογική», «πρακτική» και «φιλοσοφία») και για τη διατροφή των τέκνων. Όχι όμως όλα, και όχι υπό τους ίδιους όρους και πλαίσια! Και επιπλέον, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να περιπλέκουμε τις δύο νομικές έννοιες και πρακτικές. ′Αλλο πράγμα η διατροφή της συζύγου και άλλο η διατροφή των τέκνων. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο.

Διαφορετικά πράγματα ορίζει ο νόμος ως προϋποθέσεις για τη διατροφή συζύγου και διαφορετικά για τη διατροφή των τέκνων. Ακόμη και τα κριτήρια για την επιδίκαση της διατροφής αυτής καθεαυτής είναι πολλές φορές διαφορετικά.
Επίσης, και η προβλεπόμενη κάλυψη αναγκών μπορεί να διαφέρει (και μάλιστα σε δραστικό επίπεδο).

Παραδείγματος χάριν, στη διατροφή τέκνων επ’ ουδενί δεν έχει σημασία ποιος ευθύνεται για την αποτυχία του γάμου: τα τέκνα δικαιούνται τη διατροφή τους. ′Ομως αντιθέτως (υπό όρους), στη διατροφή συζύγου μπορεί να παίζει τεράστιο ρόλο, σε βαθμό μάλιστα που να μπορεί να απολεσθεί ολοσχερώς το δικαίωμα διατροφής..
′Αλλο παράδειγμα είναι η λήψη υπ’ όψιν της ικανότητας, ή όχι, της συζύγου να διατρέψει εαυτόν από περιουσιακά της στοιχεία… Αντιθέτως στα ανήλικα τέκνα ο νόμος έχει πιο ευνοϊκές (για τα τέκνα) διατάξεις…

Διαφορετικής φύσεως είναι οι ενστάσεις που μπορούν να προβληθούν από τον αντίδικο-πατέρα κατά του οποίου έχει εγερθεί αγωγή διατροφής τέκνων, και διαφορετικές οι ενστάσεις που μπορούν να προβληθούν από τον αντίδικο-σύζυγο κατά του οποίου εκκρεμεί αγωγή διατροφής της συζύγου του (τέως ή νυν)….. κτλ κτλ κτλ….
Δεκάδες ακόμη (εκ των διατάξεων του νόμου ή εκ της νομολογιακής πρακτικής) είναι οι ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των δύο ειδών διατροφής (συζύγου και τέκνων), για αυτό και είναι πρακτικά αδύνατον να αναφερθούν στο παρόν άρθρο…..
Για αυτούς τους λόγους, θα πρέπει ο Δικηγόρος σας να μεταθέσει τις προτεραιότητες στις οποίες θα δώσει βάση (στα δικόγραφά του – δικονομικές και ουσιαστικές προτεραιότητες), αναλόγως εάν πρόκειται για διατροφή τέκνων, ή για διατροφή συζύγου, ή εάν πρόκειται και για των δύο ειδών διατροφής ταυτοχρόνως.

  

OΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ ΑΥΤΗΝ ΚΑΘΕΑΥΤΗΝ:

 

–>   Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Νόμος αναγνωρίζει δικαίωμα διατροφής όχι μόνον στα ανήλικα τέκνα (που είναι ο κανόνας), αλλά –υπό ορισμένες προϋποθέσεις- και στα ενήλικα τέκνα.

 

–>  Σημαντικότατο είναι να αποκτηθεί η επιμέλεια των τέκνων, όταν πρόκειται για ανήλικα τέκνα. Αυτό το αναφέρω επειδή υπάρχουν φορές που η επιμέλεια των τέκνων έχει κινδυνεύσει να απολεσθεί πολύ προτού ανοίξει οποιαδήποτε αντιδικία περί διατροφής τους.

 

–>   Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ύψος της διατροφής των τέκνων, όχι μόνον αυτοτελώς αυτό καθεαυτό, αλλά συγχρόνως και σε συνάρτηση με την ενδεχόμενη αξίωση της προσωπικής διατροφής της συζύγου. Θα πρέπει να γίνει ανάλυση όλων των in concreto παραμέτρων, ούτως ώστε εν συνεχεία, ο Δικηγόρος σας να προβεί  στην ορθότερη και πλέον επιδέξια δρομολόγηση της υποθέσεως, με στόχο την επιδίκαση του ανώτερου –για εσάς- ποσού διατροφής.

Ασφαλώς και ο Δικηγόρος του αντιδίκου θα πρέπει να πράξει εκ του αντιθέτου, εκμεταλλευόμενος κάθε ουσιαστική και δικονομική δυνατότητα.

 

–>  Το ζήτημα της διατροφής των τέκνων, πέραν της πολυπλοκότητας που αυτό καθεαυτό παρουσιάζει εντός των τειχών του, καθίσταται ακόμη πιο πολύπλοκο αφού θα πρέπει  (αν θέλουμε πράγματι «να κάνουμε καλή και σωστή δουλειά»….) να εξετάζεται συγχρόνως εν συναρτήσει και με άλλες πτυχές της ιδίας υποθέσεως.
Ήτοι, σε συνάρτηση και με τα έτερα –αναπόφευκτα- εμπλεκόμενα κεφάλαια του «Οικογενειακού Δικαίου», όπως το διαζύγιο, η χρήση της οικογενειακής στέγης, το –ενδεχόμενο- δικαίωμα αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα, η προσωπική διατροφή της συζύγου κτλ κτλ, που θα ασκήσουν (εκ επενέργειας άμεσης ή έμμεσης) άμεση ή μελλοντική επίδραση σε αυτό.

 

–>  Πέραν όλων των ανωτέρω (ήτοι της ταυτόχρονης πραγμάτευσης πολλαπλών παραμέτρων), θα πρέπει παραλλήλως να εξεταστούν και τα in concreto ουσιαστικά στοιχεία της υποθέσεως. Σε Ζητήματα διατροφής τέκνων, σημασία έχει π.χ. η οικονομική κατάσταση των συζύγων, το επίπεδο διαβίωσής των τέκνων τους, οι ανάγκες τους (πρωταρχικές και δευτερεύουσες), καθώς και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία τα Δικαστήρια, είτε παραδοσιακά πάντοτε εξετάζουν (ως εκ του Νόμου υποχρεούνται), είτε θα μπουν σε διαδικασία να εξετάσουν (ή άλλως να «επηρεαστεί» η κρίση τους από αυτά). Βεβαίως, η τελική κρίση του Δικαστηρίου θα εξαρτηθεί και από την επιδεξιότητα και εμπειρία του Δικηγόρου σας, ο οποίος δια της μεθόδου που θα ακολουθήσει και δια του περιεχομένου των δικογράφων του θα «αναγκάσει» το Δικαστήριο να λάβει υπ’ όψιν τα απαραίτητα στοιχεία που θα οδηγήσουν την Έδρα στη λήψη της ευνοϊκότερης -προς τα δικαιώματά σας- απόφασης.

 

–>  Η «διατροφή τέκνων» αποτελεί σημαντικότατο νομικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να δρομολογηθεί με επιμελέστατο χειρισμό, τόσο εξωδικαστικά (αν υπάρχει περιθώριο κάποιου «συμβιβασμού»), όσο και δικαστικά. Αυτό επειδή –κυρίως- εγείρονται σημαντικότατες και άμεσες συνέπειες οικονομικής φύσεως και για τις δύο πλευρές. Και μάλιστα με ιδιαιτέρως μεγάλη χρονική διάρκεια, πολλών ετών.

 

–>  Στο σημείο αυτό, ας κάνω μία παρένθεση για τις περιπτώσεις όπου καθίσταται δυνατόν να συμφωνηθεί, δια «φιλικού/εξωδικαστικού» συμβιβασμού μεταξύ των πλευρών ένα ύψος διατροφής:
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ζευγάρια σε διάσταση (χωρίς δηλαδή να έχουν ακόμη προβεί σε διαδικασίες διαζυγίου), έχοντας φιλικότατες και πολιτισμένες σχέσεις, καταφέρνουν να συμφωνήσουν σε ένα ποσόν διατροφής μεταξύ τους.

Προσοχή όμως: Να γνωρίζετε ότι άνευ δικαστικής αποφάσεως, οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των (τέως ή νυν) συζύγων για τη διατροφή των παιδιών τους, ΔΕΝ εξασφαλίζει την δικαιούχο της διατροφής, αφού οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία (έγγραφη ή μη) ΔΕΝ θεωρείται εκτελεστός τίτλος. Χρειάζεται δικαστική απόφαση.
Επιπλέον, να γνωρίζετε το εξής: Μία έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων για την επιμέλεια των παιδιών θεωρείται άνευ ισχύος! Μόνον δια δικαστικής αποφάσεως δίδεται η επιμέλεια: Στην Ελλάδα οι σύζυγοι ΔΕΝ έχουν το δικαίωμα να ορίζουν και να αποφασίζουν (με μεταξύ τους συμφωνία), σε ποιον από τους δύο θα δοθεί η επιμέλεια των τέκνων τους: Η επιμέλεια αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικής αποφάσεως της ανώτερης κρίσης του Δικαστηρίου. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία αφού, όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα, όταν ομιλούμε για διατροφή τέκνων, η «επιμέλεια» και η «διατροφή» είναι δύο ζητήματα που πάνε «χέρι-χέρι», αφού άνευ επιμέλειας δεν υφίσταται δικαίωμα διατροφής για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων!

Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις μιας κάποιας «εξωδικαστικής συμφωνίας» για τη διατροφή των τέκνων, θα πρέπει το σύνολο των «διαπραγματεύσεων» να γίνει με ιδιαίτερη μεθοδικότητα, επιμονή και επιδεξιότητα, καθώς και με πλήρη γνώση τόσο του νομικού όσο και του Νομολογιακού πλαισίου στα θέματα διατροφών. Εξ’ άλλου, το όποιο αποτέλεσμα του επιτευχθέντος συμβιβασμού μπορεί πολύ εύκολα μετά την πάροδο ετών (και σε μία ενδεχόμενη δικαστηριακή αντιδικία, όταν πλέον διαφανεί η αναγκαιότητα δικαστικής αποφάσεως) να γίνει «όπλο» εναντίον μίας εκ των δύο πλευρών….. τόσο λόγω του περιεχομένου, όσο και του τρόπου σύνταξης (και θέλει ιδιαίτερη προσοχή εδώ) της «συμφωνίας».

′Η αντιθέτως, μπορεί η επιτευχθείσα –εξωδικαστικώς- συμφωνία να χρησιμοποιηθεί μετά από αρκετά έτη, ως ένας αποτελεσματικός «μοχλός πίεσης» εναντίον του αντιδίκου, εάν η σύνταξη του συμφωνητικού έχει γίνει με τρόπο τέτοιον, ώστε συγκεκριμένα στοιχεία ή συγκεκριμένες «ασάφειες» (ή αντιθέτως επιτηδευμένες «συγκεκριμενοποιήσεις») να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον υπέρ των συμφερόντων σας: Αυτό ασφαλώς εξαρτάται αποκλειστικά από τη δημιουργικότητα του πληρεξουσίου σας Δικηγόρου, καθώς και ασφαλώς από το αν υπάρχουν –ή όχι- εν τοις πράγμασι ουσιαστικά στοιχεία προς νομική εκμετάλλευσή τους.

 

–>  Στις περιπτώσεις δικαστηριακής αντιδικίας επί διατροφής, όλα τα ανωτέρω ισχύουν ασφαλώς σε πολλαπλάσιο βαθμό. Και, επιπροσθέτως, όταν ομιλούμε για διατροφή των τέκνων ισχύει το εξής σημαντικότατο: Μην ξεχνάτε ότι το ποσόν της διατροφής που θα καταβάλλεται για τα τέκνα θα είναι (εν τοις πράγμασι) ένα ποσόν που θα καταβάλλεται για πάρα πολλά έτη. Εδώ, ο νομικός εκπρόσωπός σας, θα πρέπει να επιδείξει ιδιαίτερη επιμονή και ικανότητα.
Στις υποθέσεις διατροφών, ακόμη και η επίτευξη π.χ. «50 Ευρώ παραπάνω» (δηλαδή π.χ. αντί να επιτύχουμε 400 Ευρώ, να επιτύχουμε 450 Ευρώ), είναι ένα σημαντικότατο ποσόν και θα πρέπει μετά δεινότητος να καταβληθούν οι μέγιστες προσπάθειες, ούτως ώστε να επιτευχθεί η αναγνώρισή του από τον πληρεξούσιό σας: Πρόκειται για 50 Ευρώ ανά μήνα, ήτοι πολλαπλασιαζόμενο με τα έτη της διατροφής, το σύνολό του θα είναι ένα αξιοσέβαστο ποσόν. Πιο σημαντικό ακόμη: Αυτά τα 50 Ευρώ «επιπλέον» που θα επιτύχει ο Δικηγόρος σας υπέρ σας, στο μέλλον –αν ο Δικηγόρος σας το χειριστεί σωστά- δύνανται να πολλαπλασιαστούν ως «επιπλέον» κομμάτι της διατροφής. Δεν πρόκειται ασφαλώς να αναφέρω στο παρόν άρθρο τους σχετικούς λόγους, ούτε και τους τρόπους.

 

–>  Θα πρέπει ο Δικηγόρος σας, από νωρίς, να προβεί σε επισταμένο έλεγχο του συνόλου της υποθέσεως και των παραμέτρων της. Θα πρέπει να αναζητηθούν και οι ενδεχόμενες τωρινές «κρυφές» παράμετροι ή και οι παράμετροι που μπορεί να ανακύψουν στο μέλλον και να επηρεάσουν δυσμενώς την υπόθεση. Θα πρέπει από νωρίς να προβλεφθούν βήματα της αντιδίκου πλευράς, να σταθμιστούν, και να δημιουργηθούν από την πλευρά σας, την κατάλληλη στιγμή, τα απαραίτητα νομικά προσχώματα ενάντια σε προβλεφθείσες αντενέργειες της αντιδίκου πλευράς.

Αντιθέτως, ο πληρεξούσιος Δικηγόρος του (δυνητικά) υπόχρεου της διατροφής, θα πρέπει να δρομολογήσει την υπόθεση με τέτοιον τρόπο ώστε να προετοιμαστεί –από νωρίς- επιτυχώς η άμυνα του πελάτη του. Και κατόπιν να γίνει ορθή και επιδέξια χρήση όλων των πρόσφορων δικονομικών και ουσιαστικών «όπλων», προς το συμφέρον του πελάτη του. Δεν θα προβώ σε περαιτέρω ανάλυση επί τούτου, καθώς πρόκειται στην ουσία για ένα ανεξάντλητο θέμα, με απεριόριστους παράγοντες.

 

Η ουσία είναι πως, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη νομική αρωγή, ούτως ώστε να εξασφαλίσετε ότι (ακόμη και στις εν δυνάμει πλέον δυσμενείς συνθήκες) τα συμφέροντα σας θα τύχουν της καλύτερης δυνατής και ορθής νομικής υπερασπίσεως. Αυτό είναι που αδιαμφισβήτητα θα αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας της υπόθεσής σας.
Και όταν ομιλούμε για υποθέσεις διατροφών, η «επιτυχία» έχει και το ανάλογο άμεσο οικονομικό αντίκτυπο: ′Ηδη από την επόμενη ημέρα εκδικάσεως (π.χ.) μίας «προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως διατροφής», θα δείτε χρήματα να μπαίνουν (ή να βγαίνουν, αντιστοίχως) από την τσέπη σας. Και θα τα βλέπετε και για τα (πολλά) επόμενα χρόνια, ήτοι έως την ενηλικίωση του τέκνου (ή ακόμα και μετά την ενηλικίωση!). Το ύψος του ποσού (αυτών των χρημάτων) θα εξαρτηθεί από την επιλογή που εσείς ο ίδιος/η ίδια θα κάνετε, όταν έρθει η ώρα να επιλέξετε τον νομικό σας πληρεξούσιο σύμβουλο.

 


 

Στο –ανωτέρω- παρόν άρθρο διασαφηνίσθησαν γενικά ζητήματα αφορώντα τη διατροφή ανηλίκων τέκνων, ήτοι τέκνων κάτω των 18 ετών, που είναι και οι πιο συνήθεις περιπτώσεις διατροφής τέκνου.

 Όσον αφορά τη διατροφή ενηλίκων τέκνων: Το ζήτημα αυτό αποτελεί μία εξειδικευμένη υπό-κατηγορία της «διατροφής τέκνων» η οποία ναι μεν ακολουθεί πολλούς από τους «κανόνες» και λογικές που αναλύθηκαν ανωτέρω, αλλά επιπλέον υπάγεται και σε συγκεκριμένα διαφοροποιημένα κριτήρια από εκείνα της διατροφής ανηλίκων τέκνων: Τα επιπρόσθετα και τα εξειδικευμένα αυτά κριτήρια, τα αφορώντα αποκλειστικά τη διατροφή ενηλίκων τέκνων, δεν θα αναφερθούν εδώ, καθώς αποτελούν αντικείμενο εξειδικευμένων γνώσεων που δεν σκοπεύω να παραθέσω ελευθέρως στο διαδίκτυο. Ας αναφέρω απλώς ενδεικτικά, πως -υπό όρους και με μία σωστή νομική εκπροσώπηση- το ενήλικο τέκνο μπορεί να λαμβάνει επιτυχώς διατροφή ακόμη και έως την ηλικία που θα τελειώσει π.χ. το διδακτορικό του σε κάποια χώρα του εξωτερικού!

Αναφέρω ξανά πως τα περισσότερα από αυτά που παρετέθησαν ανωτέρω, ισχύουν και για τα ενήλικα τέκνα == > Με επιπρόσθετες όμως διαφοροποιήσεις και με επιπλέον κανόνες/νομικά πλαίσια/νομολογιακές κατευθύνσεις, τα οποία έγκεινται στο Δικηγόρο σας να γνωρίζει εκ βαθέων και, δια της εμπειρίας του σε ζητήματα διατροφών, να δρομολογήσει την υπόθεσή σας προς το βέλτιστο δυνατόν αποτέλεσμα.

 

 

Επιστροφή στην κορυφή