Διατροφή συζύγουΕισαγωγικώς, ας αναφέρω ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων στην Ελλάδα, συνήθως είναι η σύζυγος (και όχι «ο» σύζυγος) που αιτείται προσωπικής διατροφής από τον αντίδικό της. Για τον λόγο τούτο, στο άρθρο αυτό θα χρησιμοποιήσω (για λόγους ευκολίας στην κατανόηση) το θηλυκό γένος, ως αιτούσα τη διατροφή.

Επιπλέον, πρωτίστως, καλό θα ήταν να έχετε μία γενική ιδέα, αφενός για τη δικαστηριακή πρακτική και νομολογιακή «φιλοσοφία» επί του ζητήματος της διατροφής εν γένει, και αφετέρου για τη διαφορά μεταξύ «διατροφής συζύγου» και «διατροφής τέκνου» (για μία σύντομη παρουσίαση κάντε κλικ εδώ — > «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» ).

Σε περίπτωση που υπάρχουν και τέκνα [πέραν της ιδίας της συζύγου, η οποία μπορεί να έχει δικαίωμα και για επιπλέον προσωπική της διατροφή], για τα οποία εγείρεται ζήτημα και πρόσθετης δικής τους διατροφής, κάντε κλικ εδώ — > «Διατροφή τέκνων».

 

′Οπως στο προηγούμενο άρθρο αναφέρω, άλλο πράγμα είναι η διατροφή των τέκνων και άλλο πράγμα η προσωπική διατροφή της συζύγου: Μία σύζυγος «μπορεί» να έχει δικαίωμα να λαμβάνει ΚΑΙ τις δύο διατροφές, δηλαδή και διατροφή για τα τέκνα και ΕΠΙΠΛΕΟΝ διατροφή για την ίδια προσωπικά .
Επίσης, να γνωρίζετε το εξής: Μία σύζυγος «μπορεί» να έχει δικαίωμα αυτοτελούς προσωπικής της διατροφής, ακόμη και εάν δεν υπάρχει κανένα τέκνο εκ του γάμου!!
Το «μπορεί» το τονίζω, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από τις ικανότητες του Δικηγόρου σας, καθώς και από τις παραμέτρους της υποθέσεώς σας. Το ζήτημα της προσωπικής διατροφής της συζύγου -το οποίο θα αναλυθεί στο παρόν άρθρο- αποτελεί ένα ιδιαιτέρως «λεπτό» κεφάλαιο του τομέα των «Διατροφών» και δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να συγχέεται με το δικαίωμα διατροφής των τέκνων. Η επίτευξη προσωπικής διατροφής της συζύγου απαιτεί ιδιαιτέρων επιδεξιοτήτων, εμπειρίας και γνώσεων, ούτως ώστε να οδηγηθεί η υπόθεσή σας σε ένα πραγματικό και χειροπιαστό (τόσο νομικώς, όσο και οικονομικώς) αποτέλεσμα προς όφελός σας. 


Να ξέρετε ότι: Το γεγονός ότι είστε (ή ήσασταν) σε γάμο ή ότι έχετε (ή δεν έχετε) παιδιά, ή ότι είστε (ή δεν είστε) σε διάσταση,  ΔΕΝ σημαίνει ότι έχετε αυτομάτως και δικαίωμα προσωπικής σας διατροφής!!! Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει, ούτε και προβλέπεται κάτι τέτοιο, ούτε από το νόμο, ούτε από τη νομολογία, ούτε από πουθενά!!
== > Γεγονός είναι ότι -στην πράξη-, τα πάντα θα εξαρτηθούν από τη συνολική δρομολόγηση της υποθέσεώς σας, καθώς και από την εξειδίκευση του πληρεξουσίου σας σε θέματα διατροφών. Ο Δικηγόρος σας είναι αυτός που θα πρέπει να δρομολογήσει με τέχνη την υπόθεσή σας. Και αυτό θα πρέπει να το κάνει με πλάνο και με γνώση: Θα πρέπει ΠΡΩΤΑ να εξασφαλίσει και να αποκρυσταλλώσει την ύπαρξη του «δικαιώματός» σας προσωπικής διατροφής αυτό καθεαυτό (το οποίο ούτε αυτόματο είναι, ούτε και τεκμαίρεται/θεωρείται ότι έχετε ένα τέτοιο αυθύπαρκτο δικαίωμα), και ΜΕΤΑ να «κυνηγήσει» την επιδίκασή της. Και μάλιστα θα πρέπει να γνωρίζει πώς να τα επιτύχει όλα αυτά, ούτως ώστε όχι μόνον να επιτευχθεί το μεγαλύτερο δυνατόν όφελος για εσάς (τόσο νομικό, όσο και οικονομικό), αλλά και για το μεγαλύτερο δυνατόν χρονικό διάστημα. Και όλα αυτά, να τα επιτύχει ταυτοχρόνως, μέσα σε ένα πλαίσιο δικονομικής και ουσιαστικής ασφάλειας, ώστε να προφυλάξει τα κεκτημένα (που θα επιτευχθούν) από οποιαδήποτε μελλοντική ή ενδεχόμενη αμφισβήτηση εκ του αντιδίκου σας! Ναι, είναι ιδιαιτέρως σύνθετο. 

 

 Τί ακόμη πρέπει να γνωρίζετε, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, που αποτελεί και αντικείμενο του παρόντος άρθρου [Ήτοι του προσωπικού δικαιώματος διατροφής της συζύγου, ανεξαρτήτως εάν υπάρχουν, ή όχι, τέκνα εκ του γάμου]:

 

–>   Θα πρέπει, πρωτίστως, να αναλυθεί ενδελεχώς η in concreto υπόθεση, ούτως ώστε να αποφασιστεί η δρομολόγηση του ζητήματος της διατροφής σε συνάρτηση και με το (ενδεχόμενο) διαζύγιο.

  • Πότε πρέπει να ληφθεί το διαζύγιο, ούτως ώστε να μεγιστοποιήσουμε τόσο τις πιθανότητες της διατροφής μας, όσο και τα χρόνια κατά τα οποία θα τη λαμβάνουμε;;;
  • Πρέπει να ληφθεί άμεσα ή όχι;
  • Αν έχει ήδη εκδοθεί το διαζύγιο, πώς ακριβώς θα δρομολογηθεί το κεφάλαιο της διατροφής;;
  • Αν δεν έχει ακόμη εκδοθεί, πλην όμως έχει ήδη δρομολογηθεί η επιδίκασή του, είναι προς το συμφέρον μας, ή όχι, να το καθυστερήσουμε ή ακόμη και να το ματαιώσουμε;
  • Αν όμως το ματαιώσουμε, μήπως αυτό κριθεί στο μέλλον ως καταχρηστικό από το Δικαστήριο της διατροφής;
  • Με ποιους τρόπους να αποφύγουμε αυτήν την ενδεχόμενη δυσμενή δικαστική κρίση, βελτιστοποιώντας ταυτοχρόνως τα οφέλη μας όσον αφορά τη διατροφή;;
  • Κτλ κτλ κτλ…

==>  ΠΟΛΛΑ είναι τα ερωτήματα που θα πρέπει να πραγματευτεί ταυτοχρόνως –ήδη από τα σπάργανα της υποθέσεως- ο πληρεξούσιος Δικηγόρος σας…

 

–>   Θα πρέπει, επίσης, η ανάλυση της υποθέσεως από τον Δικηγόρο σας να γίνει, όχι μόνον σύμφωνα με τις επιταγές της στιγμής, αλλά κυρίως με γνώμονα το μέλλον:
Θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν όλες οι παράμετροι, ήτοι όχι μόνον οι πιθανότητες επιτυχίας, αλλά και το (όσο αυτό είναι δυνάμενο να προβλεφθεί) ποσόν που ενδεχομένως θα επιδικαστεί ως διατροφή. Και θα πρέπει ο δικηγόρος σας να μπορεί να πιθανολογήσει (από την εμπειρία του) και για πόσα έτη θα υφίσταται και να σας εκθέσει όλα τα ενδεχόμενα (σπανίως είναι μόνον ένα)…
Καθώς και και να προβλεφθούν όλες οι ενδεχόμενες μελλοντικές πράξεις ή αντιδράσεις της αντιδίκου πλευράς ακόμη και μετά την δικαστική επιδίκαση της διατροφής, ήτοι ακόμη και μετά την έκδοση της δικαστικής αποφάσεως! : Ας μην αμελούμε ότι ο πληρεξούσιος Δικηγόρος του υπόχρεου προς διατροφή (ήτοι του αντιδίκου σας) θα πρέπει να έχει -από την πλευρά του- ως στόχο να απομειώσει μελλοντικώς το ποσόν της ήδη επιδικασθείσης διατροφής ή και να καταφέρει να το εξαλείψει. Και αυτό θα το πράξει, είτε με κάποια μελλοντική δικαστηριακή ενέργειά του (ως αιτών), είτε προετοιμάζοντας το έδαφος, ούτως ώστε αφενός να αναγκάσει εσάς την ίδια να κινηθείτε εκ νέου νομικώς εναντίον του στο μέλλον και αφετέρου να  έχει εν τω μεταξύ φροντίσει η νεότερη ενέργειά σας ταύτη να αποτύχει (είτε εν μέρει, είτε ολικώς).

Ο Δικηγόρος σας, επιπροσθέτως, θα πρέπει να σταθμίσει όλους τους παράγοντες, ήτοι ακόμα και να ζυγίσει από τη μία το προβλέψιμο συνολικό «κέρδος» της διατροφής και από την άλλη τα δικαστικά έξοδα που θα χρειαστεί να καταβάλει η πελάτισσά του από την αρχή έως το τέλος, ούτως ώστε να μπορέσει να προτείνει στην πελάτισσά του την πλέον συμφέρουσα -για αυτήν- οικονομικά λύση.

Αντιθέτως ο Δικηγόρος του αντιδίκου-υπόχρεου, θα πρέπει να κινηθεί στον αντίποδα των δικών σας –ενδεχόμενων- κινήσεων. Θα πρέπει ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΑ αιτηθείτε εσείς την διατροφή, να φροντίσει να αποδυναμώσει το «οπλοστάσιο» της δικαιούχου διατροφής, ή ακόμη και τη βαρύτητα του αποτελέσματος (ήτοι να ελαφρύνει ή μειώσει όσο είναι δυνατόν το ύψος ή το διάστημα καταβολής της). Όλα αυτά….

Το σημαντικό όλων αυτών (είτε είστε η αιτούσα τη διατροφή είτε είστε ο εναγόμενος/αμυνόμενος) είναι ότι τα περισσότερα και πιο έξυπνα βήματα, καθώς και η «προετοιμασία του εδάφους», θα πρέπει να γίνουν από πολύ νωρίς, δια της μεθόδου της προβλέψεως, και για τον λόγο τούτον απαιτείται ιδιαίτερη γνώση, δεξιοτεχνία και εμπειρία από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο σας.

 

–>   Θα πρέπει κατ’ αρχάς να εξεταστεί το ίδιο το δικαίωμα της αξίωσης προσωπικής διατροφής της συζύγου από μόνο του αυτοτελώς (αυτό καθεαυτό).
Αφού γίνει αυτή η αυτοτελής εξέτασή του, κατόπιν θα πρέπει το δικαίωμα αυτό να επανεξεταστεί  και σε συνάρτηση με την αξίωση της διατροφής των τέκνων.
Και εν συνεχεία θα πρέπει να εξεταστούν η δυναμική καθώς και οι δυνατότητες/πιθανότητες επιτυχούς επιδικάσεως της προσωπικής διατροφής της συζύγου, τόσο αυτοτελώς, όσο και εν σχέσει με τη διατροφή των τέκνων: Καλή η θεωρία και οι νομοτεχνικές αναλύσεις, αλλά ο πραγματικός στόχος του Δικηγόρου σας, θα πρέπει να είναι να αποκομίσει για εσάς ένα πραγματικό και χειροπιαστό αποτέλεσμα, ήτοι όσο το δυνατόν υψηλότερο ποσόν διατροφής προς όφελός σας! 

Επίσης: πολλές φορές (μετά από ανάλυση των in concreto παραμέτρων) καθίσταται πιθανόν, είτε να μην συμφέρει να προβούμε σε αγωγή διατροφής της συζύγου, είτε –στην πράξη- η διατροφή αυτή να απαλείφεται λόγω πολλών διαφορετικών in concreto παραγόντων ή ακόμη και λόγω της ύπαρξης των τέκνων αυτής καθεαυτής. ′Η επίσης πολλές φορές (για πολλαπλούς λόγους) δεν συμφέρει (ή δεν ΘΑ συμφέρει μελλοντικά) να ζητηθεί προσωπική διατροφή για τη σύζυγο. [Ασφαλώς και δεν θα αναλύσω περαιτέρω επί αυτών, καθώς πρόκειται για ιδιαιτέρως εξεζητημένα ζητήματα (πλην όμως πολύ συχνών στην πράξη, αν και μη ευρέως γνωστών).]

 

–>   Θα πρέπει συγχρόνως να ληφθούν υπ’ όψιν από νωρίς και λοιπές παράμετροι της υποθέσεως, όπως π.χ. εάν τυχόν μπορεί στο μέλλον να εγερθούν (είτε από πλευράς μας, είτε από πλευράς της αντιδίκου πλευράς), αξιώσεις συμμετοχής στα αποκτήματα [′H κάποια άλλης φύσεως αγωγή ή αξίωση απορρέουσα εκ του γάμου ή εκ της λύσεώς του].
Εάν ναι, τότε θα πρέπει από νωρίς (το επαναλαμβάνω, επειδή είναι σημαντικότατο) να γίνει η σύνταξη των δικογράφων τόσο της διατροφής (όσο και του διαζυγίου, ίσως) με ιδιαιτέρως προσεκτικό και ευφυή τρόπο από τον Δικηγόρο σας.

Παράδειγμα [Επαναλαμβάνω: «παράδειγμα» == > Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν δεκάδες ακόμη παραδείγματα που ΔΕΝ παρατίθενται ελευθέρως στο παρόν άρθρο] :
Στην πράξη τα ασφαλιστικά μέτρα (καθώς και η αγωγή) διατροφής, κατατίθενται πολύ νωρίτερα (δηλαδή πρακτικώς 3 και περισσότερα χρόνια νωρίτερα!!) από την κατάθεση της αγωγής αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα.
Τι σημαίνει αυτό;;  Ότι εάν τη στιγμή κατάθεσης του δικογράφου της διατροφής (ήτοι 3-4 χρόνια πριν την κατάθεση της αγωγής αποκτημάτων), η σύνταξή του δικογράφου της διατροφής δεν γίνει με ιδιαιτέρως προσεκτικό και εξειδικευμένο τρόπο από τον Δικηγόρο σας, τότε μετά από 5 (και πλέον) χρόνια που θα εκδικαστεί η αγωγή αποκτημάτων, τότε η δεύτερη αυτή αγωγή θα χαθεί ή αποδυναμωθεί.
Γιατί αυτό;; Εξηγώ με πολύ απλά λόγια: Για να επιτευχθεί μεγάλη διατροφή, συνηθίζεται να προβάλλεται ως μεγάλο το εισόδημα του συζύγου-αντιδίκου και ως μικρό ή μηδαμινό το εισόδημα της κυρίας που αιτείται τη διατροφή (και άλλες πολλές παραπλήσιες «τεχνικές» που δεν θα αναλυθούν εδώ). Έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διατροφή, αφού όταν ο ένας είναι εύπορος και η άλλη δεν έχει να ζήσει…. Αυξάνεται και το ύψος της διατροφής [Η παρούσα ανάλυση είναι απλοϊκότατη, επαναλαμβάνω: Στην πράξη το ζήτημα είναι απείρως πιο σύνθετο!].
ΟΜΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, στην αγωγή αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα που η κυρία θα καταθέσει μετά από χρόνια, θα πρέπει να αποδείξει το ΑΝΤΙΘΕΤΟ!! Ότι δηλαδή είχε και αυτή δικά της εισοδήματα και συνέβαλε στην επαύξηση της περιουσίας του αντιδίκου της! Πώς ακριβώς θα το κάνει αυτό, όταν ήδη τα παλαιότερα δικόγραφα γράφουν τα αντίθετα;;;
Και ιδού λοιπόν, γιατί πάντοτε θα πρέπει να αναζητείτε ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ στις υποθέσεις σας. Είναι πάμπολες οι φορές που εγώ προσωπικά έχω εκμεταλλευτεί εις όφελος του πελάτη μου, το γεγονός ότι σε αρχαιότερα δικόγραφα, ο αντίδικός είχε υποπέσει σε τέτοιο «σφάλμα». Ίσως όχι πάντοτε με σαφήνεια αλλά εκ ερμηνείας δικογράφων… ή ίσως επειδή εγώ ο ίδιος είχα φροντίσει κατά τη διεξαγωγή της δίκης να ειπωθούν αλήθειες που μετά από χρόνια θα εκμεταλλευόμουν εις όφελος του πελάτη μου, αλήθειες οι οποίες ναι μεν ειπώθηκαν προφορικώς, όμως καταχωρήθηκαν στα Πρακτικά του Δικαστηρίου…..  Ίσως να μην θεωρείται καν σφάλμα, αφού το έχω συναντήσει κατά κόρον, σε πλειάδα δικογράφων αντιδίκων (είτε ρητώς αναφερόμενο είτε κατόπιν δυνητικής ερμηνείας)…. Εξ’ άλλου λίγοι γνωρίζουν ή μπορούν να προβλέψουν (ή -πολύ απλά- μπαίνουν στη διαδικασία να τα προβλέψουν όλα από τόσο νωρίς) το τί ενδεχομένως μέλλει γενέσθαι. Εξ’ άλλου (για να είμεθα αντικειμενικοί και ορθοί) πολλές φορές καθίσταται επιτακτική ανάγκη να επιλέξουμε –επίσης από νωρίς- ποια οδό θα επιλέξουμε και εις βάρος ποιας… Τόσο επιτακτική και προφανής, που οποιαδήποτε περαιτέρω υπερ-ανάλυση να φαντάζει (και να είναι) αδόκιμη στο παρόν…. Μερικές φορές, ακόμη και εκεί όμως, εάν η σύνταξη των δικογράφων γίνει με μεγάλες δόσεις επιδεξιότητας, πολλά μπορούν να διασωθούν.. από τώρα για το μέλλον… [Ασφαλώς και το ανωτέρω παράδειγμα ισχύει και όταν έχουμε ζήτημα διατροφής τέκνων (και όχι συζύγου), αλλά υπό διαφορετικό πρίσμα].

Εν πάση περιπτώσει για να μην μακρηγορώ… απλά θα ξανά-επιστήσω την προσοχή σας στο εξής: Το προηγούμενο αναφέρθηκε ως απλό παράδειγμα: Πραγματικό όμως: Ναι, είναι κάτι το οποίο σπανίως στην πράξη λαμβάνεται υπ’ όψιν από νωρίς. Και μετά από χρόνια, ναι, δημιουργούνται «προβλήματα» και αποδυναμώνονται δικαιώματα αποκτημάτων. Όμως, αφενός πολλές φορές καθίσταται (στην πράξη) απαραίτητη αυτή η αποδυνάμωση, ούτως ώστε να υπάρξει το «άμεσο αποτέλεσμα», και αφετέρου είναι δουλειά του Δικηγόρου σας να διαχειριστεί τα δικόγραφα της υποθέσεώς σας με το δικό του προσωπικό ύφος και κρίση. Και ασφαλώς αναλόγως των γνώσεων και εμπειρίας του, επί ζητημάτων Οικογενειακού Δικαίου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εάν -ο ίδιος- δεν έχει πρόχειρο στις γνώσεις/εμπειρία του, το ανωτέρω «παράδειγμα», δεν χρειάζεται να του το αναφέρετε εσείς επειδή το «διαβάσατε κάπου»…  Εάν δεν γνωρίζει αυτό, τότε δεν θα γνωρίζει επιπλέον και άλλα εκατό «παραδείγματα», πολύ πιο σημαντικά από το ανωτέρω αναφερθέν… που σίγουρα δεν τα γνωρίζετε ούτε εσείς. Εξ’ άλλου ενημέρωση μέσω διαδικτύου για νομικά θέματα δεν υφίσταται…. Αν και στην Ελλάδα έχουμε μάθει όλοι να τα γνωρίζουμε όλα, μιας και είμαστε λαός προικισμένος με πίστη στον εαυτό μας… και μετά απολαμβάνουμε να κλαίμε για το αποτέλεσμα… 

 

–>   Επιπλέον ο Δικηγόρος σας: Πέραν όλων των ανωτέρω (ήτοι της ταυτόχρονης πραγμάτευσης πολλαπλών παραμέτρων), θα πρέπει παραλλήλως να εξετάζει και τα in concreto ουσιαστικά στοιχεία της υποθέσεως, όπως την οικονομική κατάσταση του αντιδίκου, αλλά και του ιδίου του πελάτη του/πελάτισσάς του, την εργασία αυτών, αλλά και το σύνολο των εισοδημάτων τους, το κοινωνικό status των αντιδίκων, το εν γένει έως τότε επίπεδο κοινής διαβίωσής τους, καθώς και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία τα Δικαστήρια είτε παραδοσιακά πάντοτε εξετάζουν (ως εκ του Νόμου υποχρεούνται), είτε θα μπουν σε διαδικασία να εξετάσουν (ή άλλως να «επηρεαστεί» η κρίση τους από αυτά), εάν ο Δικηγόρος σας δια της μεθόδου που θα ακολουθήσει και δια του περιεχομένου των δικογράφων του «αναγκάσει» το Δικαστήριο να λάβει υπ’ όψιν ορισμένες παραμέτρους οι οποίες [αν και ληφθείσες υπ’ όψιν ξεχωριστά μπορεί να μην επέφεραν ουδέν αποτέλεσμα, καθώς τα Δικαστήρια δεν «συνηθίζουν» να τις λαμβάνουν υπ’ όψιν, αφού δεν καθιστούν αναγνωρισμένες -εκ του Νόμου- ενστάσεις] όλες μαζί συνεπικουρούμενες μπορεί να οδηγήσουν την Έδρα στη λήψη μίας ευνοϊκότατης απόφασης….. ή έστω να απαλύνουν μία –εκ των πραγμάτων αναπόφευκτη- δυσμενή απόφαση, τόσο όσον αφορά το εύρος της διατροφής αυτής καθεαυτής, όσο και όσον αφορά την αναγνώριση (ή μη) πραγματικών καταστάσεων οι οποίες στο μέλλον θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στις λοιπές δικαστηριακές αντιδικίες οικογενειακής φύσεως που ενδεχομένως πρόκειται να ακολουθήσουν μεταξύ των (τέως ή ακόμη νυν) συζύγων. Όλα εξαρτώνται από την επιδεξιότητα και την εμπειρία που θα επιδείξει η πλευρά σας στο χειρισμό της υποθέσεως: ακόμη και οι πιο μικρές λεπτομέρειες δύνανται να αποδώσουν σημαντικότατους καρπούς, αν γίνει ορθός και επιλεκτικός χειρισμός τους τον κατάλληλο χρόνο.

 

 

Επιστροφή στην κορυφή