ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΡΡΑΒΩΝΑ / ΛΥΣΗ ΜΝΗΣΤΕΙΑΣ

 

Σύμφωνα με την «αρχή της ελευθερίας του γάμου» που ισχύει στο Ελληνικό δίκαιο, παρόλο που η μνηστεία (ο αρραβώνας δηλαδή) αποτελεί σύμβαση, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα (δηλαδή η σύναψη του γάμου) δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικού εξαναγκασμού.

′Ομως η διάλυση του αρραβώνα ενός ζευγαριού ρυθμίζεται από το νόμο, ο οποίος αναγνωρίζει στους πρώην αρραβωνιασμένους (και στους γονείς τους!!) :

  • ΚΑΙ αξίωση αποζημίωσης για τη μία πλευρά υπό προϋποθέσεις,
  • ΚΑΙ αξίωση επιστροφής όλων των δώρων και για τις δύο πλευρές, και μάλιστα ανεξαρτήτως του ποιος μπορεί να φέρει την ευθύνη της λύσεως της μνηστείας, σε αυτήν την περίπτωση!

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε –> ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΝΗΣΤΕΙΑΣ (ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΑ)

Κάντε κλικ εδώ για ορισμένα παραδείγματα, καθώς και για να αντιληφθείτε τη σπουδαιότητα και πολυπλοκότητα που μπορεί να παρουσιάσουν ορισμένα επιμέρους ζητήματα –> ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

 

 

Επιστροφή στην κορυφή