ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ


Η διαδικασία, οι ανακοπές και τι να προσέξετε.

 

Η αναγκαστική εκτέλεση είναι μία αρκετά περίπλοκη, με αρκετά έξοδα (αμοιβή δικαστικού επιμελητή, λοιπές δαπάνες εκτελέσεως) και μερικές φορές πολύ χρονοβόρα διαδικασία.

 

Ωστόσο υπάρχουν τρόποι και να μην τραβήξει η διαδικασία αυτή σε βάθος χρόνου και να πάρετε τα έξοδά και τα οφειλόμενά σας πίσω!

Σε αυτό καθοριστικό ρόλο θα παίξουν: α) η σωστή και λεπτομερής προμελέτη όλων των πτυχών της υποθέσεώς σας, β) η ορθή και επιμελής σύνταξη των αναγκαίων δικογράφων και γ) ο μετέπειτα σωστός και ταχύς χειρισμός της υποθέσεως.

 


 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

Βασικότερο όλων είναι ότι πριν προβείτε σε εκτέλεση, θα πρέπει να σιγουρευτείτε κατ’ αρχήν με τον Δικηγόρο σας ότι η εκτέλεση αυτή θα έχει και αντικείμενο, δηλαδή ότι θα υπάρξουν όντως περιουσιακά στοιχεία να κατασχέσετε!! Ειδάλλως μπορεί να βρεθείτε στη δεινή θέση να έχετε επιβαρυνθεί τα έξοδα της εκτελεστικής διαδικασίας και να μην καταφέρετε να πάρετε πίσω παρά μόνον ένα μικρό μέρος των χρημάτων σας, ή –ακόμα χειρότερα- ούτε και αυτά!

 


 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ:

 

Θα πρέπει να έχετε στο πλευρό σας έναν νομικό σύμβουλο αρκετά εξειδικευμένο στον τομέα της εκτελέσεως, επειδή πολλές είναι οι παγίδες που μπορεί να ανακύψουν κατά τη διαδικασία αυτή, με αποτέλεσμα να σας στοιχίσει τελικώς -τόσο σε χρόνο, όσο και σε χρήμα- πολύ περισσότερο από όσο αρχικά αναμενόταν.

Να είστε σίγουροι ότι το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα προστατεύει τον οφειλέτη σας με ένα νομικό οπλοστάσιο αρκετά πλούσιο, το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί, και αν ο αντίδικός σας έχει καλό Δικηγόρο, τότε δεν θα δυσκολευτεί να σας δυσκολέψει χρονικά εκτινάσσοντας συνάμα και το οικονομικό κόστος της όλης διαδικασίας.

Με λίγα λόγια μπορεί να σας «ταράξει» στις ανακοπές!!! Και αυτό θα είναι ακόμα πιο εύκολο αν ο Δικηγόρος σας του δώσει «πάτημα» με ένα όχι τόσο προσεγμένο δικόγραφο……. με μία όχι προσεκτικά συντεταγμένη επιταγή προς εκτέλεση…… ή πολύ απλά επειδή ξέχασε να μην βγάλει την ουρίτσα από το δικαστικό ένσημο όταν το επικόλλησε στην επιταγή…. ή επειδή δεν γνώριζε ότι έπρεπε να γράψει  μία «μαγική λεξούλα» όταν επικύρωνε το αντίγραφο…(όχι δεν θα αναφέρω εδώ τη «μαγική λεξούλα», όμως η έλλειψη της έχει κριθεί από τον Άρειο Πάγο, στο παρελθόν, ως λόγος ακύρωσης της διαταγής πληρωμής)… ή επειδή δεν ήταν αρκετά αναλυτικά και εκτεταμένως αναλυόμενα τα απαιτούμενα ποσά… ή επειδή έχει γίνει λογιστικό λάθος 1 (ένα) Ευρώ στην ανάλυση των τόκων….. ή επειδή έχει κριθεί ότι ένα εκ των ζητουμένων κονδυλίων είναι υπερβολικό επειδή π.χ. εζητήθησαν λίγα Ευρώ παραπάνω ως αμοιβή δικαστικού επιμελητή από όσο είθισται… ή επειδή υπάρχει επίδοση  δικογράφου η οποία (επίδοση) κρίθηκε «πλημμελής» για λόγους καθαρά δικονομικούς, δηλαδή καθαρά «τεχνικούς» τους οποίους αντιλήφθηκε και στόχευσε ένας γνώστης επί δικονομικών θεμάτων Δικηγόρος και εκμεταλλεύτηκε ανάλογα προς όφελος του πελάτη του… ή…ή…. ή…..

Το ζητούμενο εδώ δεν έγκειται μόνο στο κατά πόσο θα γίνει δεκτή ή όχι η ανακοπή (πολλές φορές ο οφειλέτης ασκεί ανακοπή μόνο και μόνο για να εξοικονομήσει χρόνο, ούτως ώστε να προλάβει να κρύψει περιουσιακά στοιχεία, ενώ η ανακοπή του δεν είχε αρκετές ελπίδες εξ’ αρχής να ευδοκιμήσει), αλλά αυτό που θα πρέπει να αποφύγει ο Δικηγόρος σας είναι αυτήν καθεαυτήν την ανακοπή, δηλαδή θα πρέπει όσο μπορεί  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ τους πιθανούς (και απίθανους!) λόγους ανακοπής, έτσι ώστε να σας γλυτώσει από περαιτέρω ανούσια δικαστικά έξοδα και έξοδα αμοιβής του ασφαλώς!

Πραγματικότητα αποτελεί το γεγονός ότι μία «ανακοπή επί τη εκτελέσει» [= Πρόκειται για τη μορφή της ανακοπής που ασκείται κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως: υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί «τύποι» ανακοπής.] μπορεί να γίνει για χίλιους διαφορετικούς λόγους!! Εάν ο Δικηγόρος σας μπορεί να προλάβει με το δικόγραφό του και τις ενέργειές του ένα μεγάλο ποσοστό  από αυτούς, τότε  βαδίζετε με πολύ πιο σίγουρες προοπτικές ώστε και τα έξοδά σας να μην πολλαπλασιαστούν και η υπόθεση σας να ευοδωθεί το συντομότερο δυνατόν.

 


 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:

 

Για να μπορέσει να γίνει αναγκαστική εκτέλεση, θα πρέπει να υπάρχει εκτελεστός τίτλος στον οποίο ενσαρκώνεται απαίτηση βέβαιη και εκκαθαρισμένη: δηλαδή, εν ολίγοις και συνήθως, θα πρέπει να έχετε στα χέρια σας:

– Είτε απόφαση Δικαστηρίου τελεσίδικη καταψηφιστική ή που έχει κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή (γι αυτό και στην τακτική διαδικασία ο Δικηγόρος σας πρέπει στο αιτητικό του δικογράφου του να αιτείται την προσωρινή εκτελεστότητα της αποφάσεως που θα εκδοθεί, όταν αυτό είναι δικονομικώς επιτρεπτό.).

Είτε διαταγή πληρωμής [ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου].

 


 

ΣΤΑΔΙΑ:

 

Γενικώς και εν τάχει, τα στάδια της εκτελέσεως για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων είναι τα εξής:

  • Ενδεικτικά και πριν ακόμα καλά-καλά αρχίσει η διαδικασία – και από το στάδιο της προδικασίας  – χρειάζεται «απόγραφο» (=αντίγραφο του εκτελεστού τίτλου που έχει περιαφεί τον εκτελεστήριο τύπο).

  • Ο Δικηγόρος σας επικυρώνει αντίγραφο του απογράφου (και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό από τον πληρεξούσιό σας Δικηγόρο) και συντάσσει από κάτω την επιταγή προς εκτέλεση (με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια επαναλαμβάνω), και την παραγγελία προς επίδοση προς τον δικαστικό επιμελητή.
  • Με την επίδοση έχουμε τη δημιουργία εκκρεμούς εκτελεστικής διαδικασίας και κτήση ιδιότητας διαδίκων εις την εκτελεστική διαδικασία (επισπεύδων – καθ’ ού).

  • Μετά από 3 εργάσιμες ημέρες συντάσσεται εντολή προς εκτέλεση που δίδεται στον δικαστικό επιμελητή, ήτοι του δίνεται η εντολή να προβεί στην κατάσχεση κινητής και/ή ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη.
    [Εάν πρόκειται για εντολή εκτελέσεως που στηρίζεται σε απόφαση (ή σε διαταγή) απόδοσης χρήσης μισθίου, τότε συντάσσεται εντολή προς εκτέλεση εξώσεως, η οποία δίδεται στον δικαστικό επιμελητή, ούτως ώστε αυτός να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποβάλει άμεσα τον μισθωτή από το ακίνητο και να το παραδώσει εν συνεχεία στον ιδιοκτήτη.]

  • Μετά ακολουθεί η κατάσχεση με τη σύνταξη έκθεσης κατασχέσεως.

Και εδώ χρειάζεται προσοχή! Μπορεί το αυτοκίνητο π.χ. να μην ανήκει κατά κυριότητα στον οφειλέτη, αλλά να είναι αγορασμένο με παρακράτηση κυριότητας….. Ή  μπορεί το ακίνητο να είναι ήδη υποθηκευμένο από τράπεζα – πράγμα αρκετά σύνηθες. Αυτό βέβαια θα πρέπει να το γνωρίζουμε ΠΡΙΝ προβούμε σε όλη αυτήν τη διαδικασία, καθώς και το ποσό της ασφαλισμένης απαίτησης, ειδάλλως θα ικανοποιηθεί η τράπεζα και όχι εμείς!!!!

  • Μετά ακολουθεί ο πλειστηριασμός, η κατακύρωση και η διανομή του πλειστηριάσματος.

Γενικώς κατά το στάδιο τόσο της κατάσχεσης, όσο και του πλειστηριασμού υπάρχουν πολλές διατυπώσεις επιμέλειας (επιδόσεις, προθεσμίες, κ.α.) που πρέπει να τηρηθούν με τον κίνδυνο βάσιμης ανακοπής στην αντίθετη περίπτωση!

 

Το γραφείο μας προσφέρει ορθό και επιμελή χειρισμό, καθ’ όλην τη διάρκεια του σταδίου της αναγκαστικής εκτελέσεως, με συνεχή παρακολούθηση, και με την αρωγή εξειδικευμένων συνεργατών μας από άλλους κλάδους που πραγματικά «ξέρουν τη δουλειά τους».

 


 

Εν κατακλείδι:

 

Σε κάθε περίπτωση, πριν προβούμε στις ως άνω δαπανηρές διαδικασίες, θα πρέπει να γίνεται διαπίστωση για το αν υπάρχει αντικείμενο εκτελέσεως, αν δηλαδή ο οφειλέτης έχει περιουσία στο όνομά του η οποία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επιτυχούς αναγκαστικής εκτελέσεως….. αν υπάρχουν και άλλοι δανειστές που μπορεί να αναγγελθούν σε περίπτωση -ιδίως- κατάσχεσης ακινήτου……. πόσοι εξ’ αυτών είναι εξασφαλισμένοι με εμπράγματη ασφάλεια….

 

Όμως:   Να γνωρίζετε ότι ακόμα και σε περίπτωση που εκ πρώτης (ακόμη και εκ δευτέρας!) όψεως διαφαίνεται  ότι δεν υπάρχει τρόπος  να καταφέρετε να πάρετε τα χρήματά σας πίσω, υπάρχουν νομικές δυνατότητες – άλλες γνωστές και άλλες όχι τόσο γνωστές ίσως λόγω  μη συχνής χρήσης τους –  για την επιστροφή των κεφαλαίων σας στα χέρια σας! Υπάρχει π.χ. η διαδικασία της αίτησης προσημείωσης υποθήκης που θα τραπεί σε υποθήκη όταν χρειαστεί έτσι ώστε να ικανοποιηθείτε εσείς προνομιακώς σε περίπτωση πολλών λοιπών δανειστών….     Αρκετά συνηθισμένη είναι επίσης και η περίπτωση που οφειλέτης είναι ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταιρεία η οποία λόγω κρίσης είναι προφανές ότι δεν έχει στην ιδιοκτησία της πλέον σχεδόν τίποτα που να της έχει απομείνει και το οποίο να μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κατάσχεσης. Αυτό όμως που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι σε μία τέτοια περίπτωση ο Δικηγόρος σας μπορεί να αιτηθεί διαταγή πληρωμής κατά της εταιρείας και μπορεί με βάση τον εκτελεστό τίτλο που θα εκδοθεί  κατά της ίδιας της εταιρείας  να επισπευτεί εκτέλεση ΚΑΙ κατά του φυσικού προσώπου ομόρρυθμου εταίρου (ιδιοκτήτη της εταιρείας)!

 

Εν πάση περιπτώσει, ένα πράγμα είναι σίγουρο: Πως -έστω- μία καλή νομική συμβουλή και μελέτη της υποθέσεώς σας (ώστε μετά να αποφασίσετε μαζί με τον Δικηγόρο σας αν αξίζει να δράσετε και να προχωρήσετε προβαίνοντας σε δικαστικά έξοδα ή όχι) θα σας κοστίσει σίγουρα λιγότερα από αυτά που ίσως χάσετε σε περίπτωση αδράνειας εκ μέρους σας…

 

 

Επιστροφή στην κορυφή